30. 5. 2020  2:34 Ferdinand
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikační číslo: 23863
Univerzitní e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty
     
Absolvent          Závěrečná práce     
Publikace     Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Disertační práce
Název práce:MODELOVANIE TEPELNEJ VODIVOSTI VYĽAHČENÝCH ŽELEZOBETÓNOVÝCH KOMPOZITOV
Autor:
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Pracoviště: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
Oponent 2:
Oponent 3:
prof. Ing. Dušan Katunský, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:MODELOVANIE TEPELNEJ VODIVOSTI VYĽAHČENÝCH ŽELEZOBETÓNOVÝCH KOMPOZITOV
Abstrakt:Hlavným cieľom práce je vyjadriť, aký vplyv má aplikácia vyľahčujúcich prvkov v konštrukcii na prechod tepla konštrukciou a porovnať vplyv plných železobetónových dosiek s vyľahčenými železobetónovými doskami na tepelnú ochranu budov, teda stanoviť tepelnotechnické vlastnosti konštrukcie. Vzhľadom k tomu, že sa vyľahčovaním zmenšuje objemová hmotnosť a tým aj únosnosť, sa paralelne sleduje mechanická odolnosť vyľahčených konštrukcií, ktorá je riešená na Katedre betónových konštrukcií. V experimentálnej časti predkladanej práce je zaznamenané 3-D šírenie tepla danými vyľahčenými konštrukciami, ktoré je porovnávané s numerickými modelmi s identickými vlastnosťami. Na numerické riešenia je využívaná metóda konečných prvkov v programovom prostredí Ansys 11. Analyzované sú existujúce systémy vyľahčených stropov, ktoré sú založené na princípe vzduchových dutín v konštrukcii. Takéto systémy sa používajú na celom svete a ich použitie stále rastie. Následne je aplikovaná navrhovaná technológia na vyľahčené systémy, ktorá je založená na princípe vyplnenia vyľahčujúcich dutín tepelnou izoláciou. Okrem aplikovania tejto technológie je veľmi dôležitý tvar vyľahčujúcich prvkov, ktorý má taktiež veľký vplyv na tepelnotechnické vlastnosti. Výsledkom tohto príspevku je porovnanie vplyvu vyľahčujúcich technológií železobetónových stropov na tepelný odpor, určenie výhod a nevýhod navrhovanej technológie, určenie tepelnotechnických vlastností vyľahčených stropov používaných v praxi, vplyv geometrie vyľahčujúcich prvkov a jej efektívne využitie v praxi. Výsledky práce sú vypracované na základe experimentálnej metódy, ktorá slúži ako podklad pre spracovanie numerickej metódy. Následne sú spracované závislosti medzi experimentálnou metódou a numerickou metódou a spracovanie celkových výsledkov práce.
Klíčová slova:vyľahčené stropy, súčiniteľ tepelnej vodivosti, nehomogénne konštrukcie

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně