Jul 7, 2020   11:38 a.m. Oliver
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Anton Vitko, PhD.
Identification number: 2394
University e-mail: anton.vitko [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
 

          Publications
     
Bodies     
Supervised theses
     
Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateType
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): doc. Ing. Andrej Babinec, PhD.
Zvýšenie navigačných schopností robotického agenta
November 2012
Displaying the final thesis
2.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Martin Bačík
automatizácia
June 2014Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Richard Balogh, PhD.
Príspevok k metodike návrhu mobilných robotov
May 2013Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrícia Belešová
Riadenie udalostného systému
May 2017
Displaying the final thesis
5.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Peter Bognár
Control of Discrete Event System
May 2018
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Juraj Bojda
Inteligentná navigácia mobilného robota
May 2016Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Richard Ďuranna
Navigácia mobilného robota založená na kompozícii elementárnych správaní sa robota
June 2007Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Matej Hábovčík
Navigácia mobilného robota v neznámom prostredí s prekážkami
June 2007
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mark Hemedi
Syntéza fuzzy algoritmu navigácie mobilného robota v neznámom prostredí
June 2007
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniel Hnát
Aplikácia neurónových sietí v rozpoznávaní obrazov
May 2013
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Daniel Hnát
Neurónové siete
May 2011
Displaying the final thesis
12.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Michal Hodoň
Navigácia mobilného robota
September 2016
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Jaroslav Hricko, PhD.
Analýza, modelovanie a optimalizácia návrhu pružných mechanizmov.
December 2010
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miloš Jochman
Návrh koncepcie inteligentného mechatronického systému
June 2007
Displaying the final thesis
15.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Dušan Kaštan
Zvýšenie navigačných schopností robotického agenta
September 2015
Displaying the final thesis
16.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Juraj Kostroš
Robotizovaná montáž s využitím silovomomentových snímačov
August 2015
Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radovan Lehotzký
Adaptívne riadenie manipulačného mechanizmu priemyselného robota
May 2012
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Machovský
RIADENIE MANIPULAČNÉHO SYSTÉMU ROBOTA METÓDOU VYPOČÍTANÝCH MOMENTOV
May 2015
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martin Ondriaš
Fuzzy reaktívna navigácia mobilného robota v neznámom prostredí
May 2009
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martin Ondriaš
Navigácia mobilného robota
May 2011
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Štefan Onufer
Antiblokovací systém automobilu (ABS)
May 2011
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Štefan Onufer
Antiblokovací systém automobilu (ABS)
May 2009
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Samuel Paulíny
Modelovanie diskrétnych udalostných systémov
May 2013
Displaying the final thesis
24.
Final thesis is in progressDisT
Written by (author): Ing. Martin Paulus
Znalostné prístupy v riadení zložitých a neurčitých systémov
May 2020
Displaying the final thesis
25.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Gabriel Szabó
Pokročilá navigácia mobilného robota
September 2016
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Mgr. Ing. Filip Tóth, PhD.
Návrh mikropočítačového riadenia robotického ramena
May 2009
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress