Nov 18, 2019   8:21 p.m. Eugen
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Vladimír Chmelko, PhD.
Identification number: 2396
University e-mail: vladimir.chmelko [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of applied mechanics and mechatronics (FME)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Bacigál
Analýza rotačného zveráku ohýbačky rúrok
June 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Bachorec
Crash box design for the monopost formula student
May 2019Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erika Bakaová
Monitorovanie bezpečnosti tlakových potrubí s koróznou vadou
June 2009Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Sourav Bakshi
Comparison of stiffness and strength of bicycle frame - steel, Al alloy
May 2019Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Bednárik
Simulácia ťahových skúšok kompozitného materiálu v prostredí MKP
June 2014Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominik Bíro, PhD.
Analýza únavovej životnosti nastaviteľného prívesu rady PLL
June 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Dominik Bíro, PhD.
Cycle counting methods in multiaxial variable loading
August 2019Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Farbiak
Posúdenie únavovej životnosti nápravy špeciálneho nákladného auta FSG
June 2010Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erika Farkašová
Determination of maximum chucking power at wheel balancing
May 2018Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Foltin
Analýza pruženia podvozkov ťažných prívesov
May 2017Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Foltin
Návrh vhodného agregátu na stlačený vzduch do prevzdušňovacej nádrže čistiarne odpadových vôd
June 2015Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloš Forner
Analýza budenia podvozku vagóna na vybraných úsekoch I
May 2017Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miloš Forner
Tvarová a pevnostná optimalizácia spínacieho prvku stykača
June 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Gajdošík
Analýza únavovej životnosti pojazdnej stavebnej pumpy Lancy
June 2016Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Gašparovič
Slope mower suspension design
May 2018Displaying the final thesis
16.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Martin Gavenda
Aplication of NDT methods for estimation of fatigue lifetime of structures
November 2019Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Gavenda
Návrh zariadenia pre testovanie životnosti optovláknových snímačov
June 2015Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Gazdík
The hysteresis energy analysis absorbed by St52 under cyclic loadin
May 2019Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Gímeš
Meranie a výpočet torznej tuhosti rámu formuly student.
June 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Gímeš
Únavová životnosť podvozku soliaceho prívesu
June 2015Displaying the final thesis
21.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Tomáš Gímeš
Určenie torznej tuhosti rámu formuly student
June 2012Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bohumil Gríger
Únavová životnosť lisu KRUPP KAUTEX KBS2
June 2008Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Anton Hajduk
Silová a pevnostná analýza ťahača NIEPER
June 2008Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. René Havelka
Vplyv geometrie zvaru na tlakovú únosnosť a únavovú životnosť potrubí
June 2016Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Heško
IInfluence of corrosion damage and additional bending loading on the safety of pressure pipe
May 2019Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Holko
Analýza torznej a ohybovej tuhosti lyží
June 2010Displaying the final thesis
27.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Michal Holko
Torzná a ohybová tuhosť lyží
June 2009Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Hollová
Pevnostná analýza ochrannej klietky pretekárskeho vozidla
June 2008Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Hroššo
Analýza prevádzkového namáhania podvozku nákladného auta FGS
June 2009Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Hrubý
Aplikačné možnosti MKP modulov v lineárnych a nelineárnych pevnostných úlohách
June 2008Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Igaz
Vrubové účinky pre hodnotenie únavovej životnosti
June 2014Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Jančarik
Návrh a vyhodnotenie crash testu pre Formulu student
June 2012Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Jančarik
Vplyv zaťaženia a jazdných podmienok na únavovú životnosť spriahnutých náprav nákladného auta FGS
June 2014Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Janega
Optimalizácia torznej tuhosti rámu Formula SAE
June 2010Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Janega
Príčiny kmitania na potrubných dvoroch veľkých turbokompresorov
June 2012Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Janičko
Zmena tuhosti tlmiacich gumenných elementov na podvozkoch prívesov
May 2017Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Jankových
Analýza príčin únavových lomov kľukového hriadeľa briketovacieho lisu.
June 2013Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Jorík
Analýza únosnosti ramien prívesov
June 2014Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matúš Jurikovič
Strength analysis of selected components of the container trailer
May 2019Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ráchel Jurkovičová
Výpočet priehybu pojazdovej brány
June 2016Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Kadlec
Návrh optovláknového load cell senzoru a kalibračného zariadenia.
June 2013Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Akib Abdulla Kadvekar
Computer simulation of riveting process
May 2018Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Kajan
Analýza agresivity vybraných skúšobných polygónov
May 2017Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Kajan
Návrh pružiny tlmiča prívesného vozíka.
August 2015Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kán
Analýza a optimalizácia torznej tuhosti rámu ULTIMA GTX
June 2010Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Klinovský
Optimalizácia podpier vybraných nosníkov
June 2013Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Kovaľová
Analysis of stiffness of cross section by torsion-bending loading
May 2018Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Slavomír Krahulec, PhD.
Analýza kmitania na potrubných dvoroch veľkých turbokompresorov a posúdenie jeho vplyvu na riziko únavového lomu
June 2011Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Kubiš
Vplyv jamkovej korózie na hodnotu deštrukčného tlaku potrubia
June 2014Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kujovič
Návrh zariadenia a simulácia vplyvu uhla navíjania supravodivých pásov
May 2017Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dušan Labát
Strength analysis and design of springing of frame of trailer
May 2018Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Anna Lašáková
Analysis of stiffness in torsion and stresses in thin-walled sections
May 2018Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Lednický
Analýza únosnosti disku Braid 13" pre monopost Formula Student
June 2014Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Lednický
Optimalizácia parametrov pružiny
June 2012Displaying the final thesis
55.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jakub Lichtner
Vytvorenie databázy experimentálne získaných pevnostných vlastností materiálov
June 2011Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Lorinc
Possibilities of using thermovision for detection of corrosion attack of the steel tanks
May 2019Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matúš Luhový
Database of cyclic tests of materials
May 2018Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tünde Lukácsová
Koncepčný návrh kontajnerovej jednotky a jej optimalizácia
June 2015Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matúš Margetin, PhD.
Prevádzková únavová životnosť ťahača KHD-35
June 2008Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Matejík
Konštrukčný a pevnostný návrh hobby frézky
June 2012Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Matejík
Návrh a realizácia počítačovo riadeného viacúčelového obrábacieho zariadenia
June 2014Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Maťuga
Failure analysis of glued glass
May 2019Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Mazánová
Hodnotenie únavovej bezpečnosti nápravy obytného prívesu
June 2014Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Mičuda
Analýza častí synchronizačného mechanizmu
May 2017Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Mičuda
Konštrukčný návrh a pevnostná analýza kultivátora pôdy
June 2015Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Mižikár
Silová a pevnostná analýza ťažného zariadenia ALKO
June 2008Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dušan Molčány
Analýza pevnosti plastových nádob
June 2009Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Bruno Musil
Meranie síl v ramenách zavesenia kolies formule SAE a pevnostná optimalizácia vybraných častí rámu
June 2011Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Nemec
Návrh a pevnostná analýza rámu formule SAE
June 2008Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Nižňan
Vytipovanie kritických miest potrubného dvora zásobníkov plynu.
June 2013Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Novotný, PhD.
Analýza únavovej životnosti nápravy nákladného auta FGS
June 2012Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Pavol Novotný, PhD.
Contribution to evaluation of the fatigue life time of structures under multiaxial loading
August 2019Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Novotný, PhD.
Zmena deformačnej charakteristiky jednoduchej nápravy VGB19M v závislosti od hladiny zaťaženia v prevádzke
June 2010Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radoslav Ondricha
Vplyv ťažnosti a pevnostných vlastností zušľachtených ocelí na ich únavové vlastnosti
June 2014Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislav Patai
Posúdenie možností optimalizácie rámu formule SAE z hľadiska pevnosti a hmotnosti
June 2011Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Pohorelec
Meranie hysteréznej energie pri cyklických skúškach materiálu St52
May 2017Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Poláček
Analýza únavovej životnosti výškovo nastaviteľného prívesu
June 2015Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Poláček
Optimalizácia uloženia a napätí pre vybrané typy nosníkov.
June 2013Displaying the final thesis
79.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Ondrej Poláček
Optimalizácia vybraných nosníkov
June 2012Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matúš Pös
Torsional stiffness of the monopost formula student
May 2019Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Poš
Vybrané aplikácie monitorovacieho systému bezpečnosti prevádzky potrubných systémov
June 2008Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Praženka
Vplyv exponentu hysteréznej slučky na výpočet únavového poškodenia
June 2009Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondrej Prokeš
Loading of rods of monoposts FSAE
May 2018Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Ratyč
Analýza vplyvu charakteru vozovky na únavovú životnosť nápravy prívesu KHD35
June 2011Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Rovný
Napäťovo-deformačná analýza a optimalizácia otočného stola
May 2017Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Rovný
Optimalizácia tuhostí prierezu v ohybe a krútení pri kombinovanom namáhaní
June 2015Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vladimír Sejna
Možnosti využtia Savoniovej turbíny - konštrukčný návrh a analýza prúdenia
June 2012Displaying the final thesis
88.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mária Shash
Bezpečnosť prevádzky tlakových potrubí
June 2009Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erwin-Miroslav Schäfer
Návrh pružiny pre FSAE
June 2016Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erwin-Miroslav Schäfer
Safety margin against the fatigue fracture under random loading
May 2018Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Slíška
Analýza kritických prierezov potrubného dvora pri štandardných a neštandarných prevádzkových režimoch
June 2010Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Slíška
Deformačná charakteristika valcovej pružiny
June 2008Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mgr. Jana Slušná
Analýza namáhania rámu lisu KRUPPS KAUTEX
June 2009Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Stročka
Analysis of the personal car frame modification
May 2019Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Emil Suroviak
Konštrukčný a pevnostný návrh rámu pre skúšky automobilov na elektrohydraulickom pulzátore
June 2012Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Sventek
Bezpečnosť tlakových potrubí s koróznou vadou
June 2009Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Szijjarto
Silová a pevnostná analýza ťahača BPW
June 2008Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Ševčík
Degradation processes in the gas pipe materials
May 2019Displaying the final thesis
99.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Ševčík
Návrh a realizácia crash testu podľa pravidiel FSAE
June 2011Displaying the final thesis
100.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Šimončič
Analýza budenia podvozku železničného vagóna na vybraných úsekoch II
May 2017Displaying the final thesis
101.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Šimončič
Optimalizácia podpier vybraného nosníka z hľadiska maximálnej únosnosti
June 2015Displaying the final thesis
102.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Škrabala
Design of structure and cutter mechanism of sloping mowing-machine
May 2018Displaying the final thesis
103.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Škrabala
Konštrukčný návrh diaľkovo ovládateľnej kosačky
June 2016Displaying the final thesis
104.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Šlesar
Analýza a návrh vybraných parametrov integrovaného prevodu
May 2017Displaying the final thesis
105.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Štefanča
Analýza únavovej životnosti zubovej spojky ťažného prívesu
May 2017Displaying the final thesis
106.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jarmila Šuhajdová
Optimalizácia tuhosti jednoduchej nápravy
June 2009Displaying the final thesis
107.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Švolík
Analýza špeciálneho vozíka
May 2017Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Trnený
Analýza únavovej bezpečnosti pružnice podvozku železničného vagóna Regiojet
June 2016Displaying the final thesis
109.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Valúch
Meranie vybraných mechanických vlastností polymérbetónu pre rôzne technologické parametre výroby
June 2011Displaying the final thesis
110.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Milan Vanyo
Materiálová analýza vybraných potrubí
June 2009Displaying the final thesis
111.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Vasko
Pevnostná analýza a optimalizácia nosnej plošiny
June 2015Displaying the final thesis
112.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Vetrák
Návrh crash boxu pre monopost FSAE
June 2016Displaying the final thesis
113.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Višňovský
Analýza prevádzkovej únavovej životnosti zubovej spojky výškovo-nastaviteľného ťažného zariadenia
June 2016Displaying the final thesis
114.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adrián Vöröš
Návrh pružinového crash boxu pre FSAE
June 2016Displaying the final thesis
115.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Vyskoč
Concept of wheel unit of trailer for batery-driven vehicle
May 2018Displaying the final thesis
116.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Žáčik
Analýza únavovej životnosti nápravy obytného prívesu
June 2012Displaying the final thesis
117.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Žáčik
Zmena deformačnej charakteristiky jednoduchej nápravy počas prevádzky v závislosti od hustenia pneumatík
June 2010Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress