Jun 20, 2019   11:48 p.m. Valéria
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Karol Prikkel, CSc.
Identification number: 2398
University e-mail: karol.prikkel [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav energetických strojov a zariadení (FME)
Vice-dean - Faculty of Mechanical Engineering

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Albert
Automatické prevodovky a ich hydraulické obvody
June 2009Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erwin Bohunský
Hydraulický systém vŕtacej súpravy
May 2017Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Csonga
Motocykle a bicykle s hydrostatickým pohonom
June 2009Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Dékány
Systém servoriadenia automobilu s polohovým servomechanizmom
June 2009Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Forgáč
NÁVRH HYDRAULICKÉHO TLMIČA S PNEUMATICKÝM ČLENOM
June 2007Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Greguš-Kollár
Výskum prúdenia kvapaliny v hydraulickom bloku plynového kotla
June 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ivan Grznár
Vplyv prúdenia kvapaliny na manévrovateľnosť plávajúcich telies
August 2012Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Andrea Haringová, PhD.
Biometricky system na baze tekutinovych prvkov
August 2014Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Hodek
Rozdelenie výkonu na kolesá vozidla
June 2007Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Hubková
Digital simulation of the open hydraulic circuit
May 2019Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Hubková
Novodobé uplatnenie Segnerovho kolesa
May 2017Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Janda
One dimensional simulation of the displacement control of hydraulic pump
June 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Kormanec
Návrh hydraulického systému ovládania haťových klapiek
June 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Kozár
Návrh hydraulického prvku pre udržiavanie konštantných otáčok bubna domiešavača betónu.
June 2010Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Krén
Design of pressure regulator for water turbine control
May 2018Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Kuboš
Diagnostikovanie hydraulického obvodu systémom IFM
May 2017Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Kupča
Zvýšenie jadrovej bezpečnosti upchávkového uzla vretena hlavnej uzatváracej armatúry použitím systému LIVE LOADING
June 2011Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Lenický
Experimental determination of electric motor power using sono effect
May 2018Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Maškarová
Návrh hydraulického agregátu na reguláciu Kaplanovej turbíny
May 2017Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Matúš
Návrh hydraulického systému na hradenie plavebnej komory
June 2016Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Matúš
Rekonštrukcia hydraulického agregátu lisu PHM-400a
June 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tibor Miškei
Riadenie rozdelenia výkonu na poháňané kolesá vozidla
June 2009Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Mlynár, PhD.
Simulácia činnosti hydraulických bŕzd v prostredí AMESIM-u
June 2007Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Porkert
Design of a system for measuring the flow of mixture of water and liquefied gases contaminated with metallic particles
May 2018Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Staňák, PhD.
Riadenie automobilu polohovým servomechanizmom
June 2007Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Stopka
Kvapalinový tlmič automobilu
June 2009Displaying the final thesis
27.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Karol Stračár
Technická diagnostika hydrostatických prvkov (termodynamická metóda)
July 2012Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Petra Strapko
Návrh úprav hydraulického systému horných vrát plavebných komôr VD Gabčíkovo
June 2007Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Miloš Šabík
Uťahovanie a uvoľňovanie svorníkov deliacich rovín viek parogenerátora hydraulickým predpínacím zariadením
June 2011Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adam Ščasný
Pneumatic contactless handling of sensitive objects.
May 2018Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Šimek
Prepojenie hydraulického agregátu HA2-250 s otvoreným hydraulickým obvodom
May 2017Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Šopíková
Remote monitoring of selected parameters of the hydraulic system
May 2018Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Simona Šopíková
Riešenie prúdenia vody v rozsiahlej potrubnej sieti.
June 2016Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Rastislav Šuránsky
Vplyv otvorenia poistného ventila parovodu na namáhanie exponovaných lokalít istenej trasy a interakujúcich častí okolitej konštrukcie
June 2012Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Šustek, PhD.
Výpočet hydraulického systému parogenerátora
June 2009Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Vadovič
Automatické prevodovky a ich hydraulické obvody
June 2007Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Bc. Ing. Dušan Zedník
Simulačná analýza hydraulického systému divadelnej techniky
June 2011Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Dušan Zedník
Tlakové ventily v hydrostatických obvodoch
June 2009Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Žmijáková
Doprava ropy potrubím na veľkú vzdialenosť
May 2017Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Žmijáková
Non-stationary phenomena in pipelines when transporting oil over long distances
May 2019Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress