25. 8. 2019  18:05 Ľudovít
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Karol Prikkel, CSc.
Identifikačné číslo: 2398
Univerzitný e-mail: karol.prikkel [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Prodekan - Strojnícka fakulta

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ŽMIJÁKOVÁ, M. -- PRIKKEL, K. Nestacionárne javy v potrubí pri doprave ropy na veľkú vzdialenosť. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Nestacionárne javy v potrubí pri doprave ropy na veľkú vzdialenosť
Anglický názov: Non-stationary phenomena in pipeline for long-distance oil transport
Český názov:
Autor: Ing. Martina Žmijáková
doc. Ing. Karol Prikkel, CSc.
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: unsteady flow, numerical solution, method of characteristics, numerické riešenie, metóda charakteristík, hydraulický ráz, neustálené prúdenie, water hammer, MATLAB
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Martina Žmijáková
Posledná zmena: 08.06.2019 22:21 (Import dát z knižnice)