Jul 12, 2020   4:16 a.m. Nina
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. György Czifra, PhD.
Identification number: 239
University e-mail: gyorgy.czifra [at] stuba.sk
 

Contacts     Graduate     Projects     Publications     Supervised theses
     
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Ďurčová
Návrh a realizácia informačného systému pre zubotechnické laboratórium
May 2011
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Horváth
Návrh automatizácie a realizácie stroja na skladanie krabíc pre firmu Samsung Elektronics Slovakia s.r.o.
May 2009
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Chytil
Návrh riadiaceho programu pre robotizované pracovisko na prípravu patologických preparátov farbením
June 2011
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Chytil
Riadiaci program pre manipulátor s prepojením na externú aplikáciu
May 2013
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matúš Kanyicska
Návrh opatrení na zefektívnenie materiálového toku v spoločnosti JOBTEX s.r.o.
May 2015
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Kicsindi
Komplexné riešenie robota pre farbenie vzoriek
May 2013
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Tomáš Kicsindi
Návrh simulačného modelu robota pre robotizované pracovisko na prípravu patologických preparátov farbením
June 2011
Displaying the final thesis
8.
Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Milan Petrík
Návrh informačného systému s prístupom cez mobilné komunikačné prostriedky
May 2013
Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Noémi Szegheőová
Definovanie základných princípov a postupov pre zavedenie CAD-CAM technológie pre konkrétny výrobok
June 2010
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Kristína Zsideková
Porovnanie systému pre podporu riadenia podnikov z pohľadu výrobku
June 2010
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress