Jun 24, 2019   6:25 p.m. Ján
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Marián Tolnay, CSc.
Identification number: 2403
University e-mail: tolnay [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Abramovič
Výber vhodnej konštrukcie efektora pre manipulačnú schému
June 2007Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Albert
Simulácia výroby 7,5 tonového podvozku s radlicou s využitím simulačného systému Witness
June 2007Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Andel
Využitie rozhraní 3D pri vizualizácii výrobných systémov
June 2011Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Andel
Konštrukčný návrh prepravného systému paliet na báze prvkov reťazového dopravníka
June 2013Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Baďo
Metodika rozmiestňovania objektov pri procese paletizácie
June 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Juraj Baďo
Výskum nových metód strojového videnia pri projektovaní automatizovaných výrobných systémov
August 2014Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Bednár
Analýza zásad voľby zariadení pre medzioperačnú dopravu a manipuláciu
June 2007Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Vladimír Čilo
Hodnotenie kvality konštrukcií priemyselných robotov a ich častí
June 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Drobný
Optimalizácia montážnej linky výhrevných telies v AWECO Appliances Slovakia, k.s. Veľké Leváre
June 2007Displaying the final thesis
10.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Ivan Dugovič
Monitorovanie prevádzky robotických zváracích hlavíc pre bodové zvárania
June 2012Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Richard Ďuranna
Tvorba metodiky využívania 3D modelovania a virtuálnej reality pri hodnotení kvality výrobných liniek
September 2012Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Gálik
Konštrukcia izokinetických zariadení na princípe kvapalín ako druhu záťaže
June 2016Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Gálik
Výroba biokinetických mechanizmov pre medicínske a kondičné aplikácie
June 2013Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Gergel
Využitie virtuálnej reality pri projektovaní výrobných systémov
June 2010Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eduard Golian
Konštrukčný návrh automatizovanej závesnej trate.
June 2016Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Chmelík
Paletizácia a depaletizácia s priemyselným robotom
June 2008Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Ilaš
Návrh metodiky hodnotenia kvality konštrukcií priemyselných robotov
June 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Janáč
Riešenie prípadových štúdií pre oblasť manipulácie s materiálom
June 2015Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Michal Jedinák, PhD.
Energetické zhodnotenie vplyvu reznej kvapaliny na proces obrábania.
September 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radomír Jenčo
Sledovanie konštrukčných a prevádzkových parametrov expanderov na uchytávanie súčiastok za vnútornú plochu
June 2013Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kamencay
Využitie strojového videnia pri kontrole hrotov zváracích elektród pre bodové odporové zváranie
June 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tibor Katrenčík
Optimalizácia prevádzky lisovne a lakovne s využitím simulačného softvéru Witness
June 2007Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Karol Kintler
Sledovanie vplyvu technologických parametrov na zaťažovaciu charakteristiku priemyselného robota
September 2015Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Kolárová
Bezpečnosť technických zariadení v SES Tlmače a.s.
June 2011Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Kravec, PhD.
Riešenie úloh pre robotizovanú paletizáciu a depaletizáciu
June 2009Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Dušan Kravec, PhD.
Tvorba riadiacich algoritmov a programového vybavenia pre zvýšenie
September 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Dušan Kravec, PhD.
Tvorba riadiacich algoritmov a programového vybavenia pre zvýšenie kvality zaplnenia palety pri paletizácii s robotom SCARA.
August 2012Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dušan Kravec, PhD.
Zásobníky súčiastok v automatizovaných výrobných systémoch
June 2007Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Branislav Krivosudský
Analýza spôsobov vizuálnej diagnostiky v kontrolných procesoch
June 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Kršiak
Havarijné plánovanie a opatrenia na ochranu zamestnancov v Slovenských elektrárňach, a.s. Atómové elektrárne Mochovce, o.z.
June 2012Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Kučera
Rekonfigurovateľnosť v konštrukcii prvkov výrobného systému.
June 2013Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Richard Maček
Dopravné linky pre automatizovanú montáž automobilov
June 2015Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Maglodský
Periférne zariadenia robotizovaných pracovísk
June 2007Displaying the final thesis
34.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Pavol Marek
Monitorovanie technologických parametrov výstupných hlavíc priemyselných robotov
September 2013Displaying the final thesis
35.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Pavol Marek
Monitorovanie technologických parametrov výstupných hlavíc priemyselných robotov.
September 2013Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Nemec
Využitie virtuálnej reality pri projektovaní a simulácii výrobných systémov
June 2010Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Ondris
Návrh študijných materiálov pre výuku z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v strojárskych výrobných systémoch
June 2014Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Pavláková
Zvýšenie kvality a efektívnosti montáže súčiastky „púzdro svetlometa“ vo firme JIT Plastic, s.r.o..
June 2014Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radoslav Pidanič
Využitie metódy fotogrametrie pri tvorbe 3D modelov výrobných strojov a zariadení
June 2012Displaying the final thesis
40.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Matúš Plačko
Optimalizácia rozmiestnenia súčiastok na paletu
June 2010Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Plašek
3D zobrazovanie výrobných a manipulačných zariadení metódou fotogrametrie
June 2013Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Povalač
Automatizácia lepených a tmelených spojov v automobilovom priemysle
June 2010Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ján Slamka, PhD.
Automatická manipulácia dielcov vyrobených z poddajných materiálov.
August 2012Displaying the final thesis
44.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ján Slamka, PhD.
Digitálna analýza obrazu v systéme počítačového videnia pri hodnotení
September 2012Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Stanček
Bezpečnostné a ochranné zariadenia robotizovaných pracovísk
June 2008Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ondrej Staš, PhD.
Vizualizácia manipulačných úloh v technologických procesoch
May 2011Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Strapko
Údržba výrobných systémov
June 2010Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Strieška
Montáž primárneho okruhu jadrovej elektrárne a kontrola kvality aplikovaná v procese montáže
June 2012Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimíra Ševčíková
Ergonomické aspekty manipulácie s materiálom
June 2008Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Šmelhausová
Konštrukcia úchopných hlavíc na báze gumového expandera
June 2014Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Darina Števčaťová
Systém manažérstva BOZP počas dostavby Atómovej elektrárne Mochovce, o.z.
June 2012Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Uhrin
HODNOTENIE KVALITY MANIPULAČNEJ A DOPRAVNEJ TECHNIKY VO VÝROBNOM SYSTÉME
June 2016Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Urbanová
KONŠTRUKCIA DOPRAVNÉHO SYSTÉMU PRE PODVESNÉ LANOVÉ DOPRAVNÍKY.
June 2016Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Vacek
Riešenie vybraných manipulačno- dopravných úloh v automatizovanom výrobnom systéme
June 2008Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Zemánek
Systém nápravy a prevencie v procese neustáleho zlepšovania v AE Mochovce,o.z.
June 2012Displaying the final thesis
56.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Ing. Ľuboslava Žerjavová
Aplikácia zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo firme MIKULA -KOZÁČEK Bratislava, s.r.o.
June 2010Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ing. Ľuboslava Žerjavová
Štúdia riešenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov v malom podniku.
June 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress