Aug 14, 2020   1:43 p.m. Mojmír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ján Vlnka, PhD.
Identification number: 2405
University e-mail: jan.vlnka [at] stuba.sk
 
 

          Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesisDetails
1.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriel Ábrahám
Hallove snímače pre automobily
June 2010Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anton Baláž
Posudzovanie zhody výťahu notifikovaným miestom EÚ
June 2016
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Michal Bartko
Dopravný prostriedok pre imobilné osoby na báze štvorkolky s elektrickým pohonom
June 2008Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Bartko
OSOBNÝ TRANSPORTNÝ PROSTRIEDOK PRE POHYBOVO HENDIKEPOVANÝCH
June 2011
Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ján Bizub
Modelovanie a riadenie procesov zážihového spaľovacieho motora
September 2013Displaying the final thesis
6.
Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ján Bizub
Valve design of electromechanical variable valve timing control for combustion engine
November 2019Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Tibor Bujalobok
Servopohony pre automatizáciu
June 2016
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roman Caban
Obnoviteľné zdroje energie a vplyv na racionalizáciu spotreby elektrickej energie
June 2012
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Cintula
Elektroakustické merania
June 2008
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roman Čepák
Trakčná kontrola elektromobilu
June 2013
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ladislav Černý
Riadenie dopravy modernými osvetlovacími prvkami
June 2008
Displaying the final thesis
12.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Samuel Brice Ebowe
Konštrukcia elektromobilu
June 2010
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Fábry
Vplyv používania výrobkov s elektromagnetickým žiarením na kvalitu života
June 2008Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Fülöp
Konštrukčný návrh elektromobilu
June 2010
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Karol Hájek
Elektromobily na palivové články
June 2013
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ladislav Hervay
Ídeový návrh projektu solárneho automobilu
June 2013
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Holba
Diagnostika a parametrizácia Trailer - EBS systému pre pripojné vozidlá
June 2013
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Stanislav Horňák
Ídeový návrh elektromobilu s výkonom do 40kW
June 2013Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Chládek
Školský zdroj jednosmerného napätia na ovládanie motorčeka
June 2013
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Ivanič
Návrh elektromobilu s použitím superkapacitoru
June 2013
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Milan Javorský
Elektromagnetická kompatibilita
June 2010
Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Kalamár
Návrh elektromobilu s výkonom 60 kW
June 2011
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miloš Kallo
Pohon automobilu na slnečnú energiu
May 2017
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zeno Kapišinský
Magnetický motor pre dopravu
June 2014
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. András Khern
Riadenie moderných svetelných zdrojov pre automobilový priemysel
June 2013Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marcel Klučka
Bilancia AC strát supravodivého vinutia modelu synchrónneho točivého stroja s permanentným magnetom
June 2012
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Koval, PhD.
Nový pohon pre bezprevodovkový výťah s permanentným magnetom
June 2010
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Kujovič
Elektromagnetický zotrvačník - vertikálny
June 2015
Displaying the final thesis
29.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Peter Lajcha
Návrh a optimalizácia riadenia elektromotora
August 2015
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Zoltán Malota
Diagnostika spaľovacích motorov
June 2008
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Marček
Battery management system (BMS)
June 2013
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Zoltán Márton
Racionalizácia a optimalizácia spotreby elektrickej energie v domácnostiach
June 2013
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Marušinová
Hybridný motocykel
June 2008
Displaying the final thesis
34.Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Vladimír Milát
Konštrukčný návrh elektromobilov
June 2009Displaying the final thesis
35.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Vladimír Milát
Konštrukčný návrh elektromobilu
June 2010
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Baker Bawers Montaňo Jacanamijoy
Návrh a konštrukcia mechatronického systému "Hovercraft"
June 2014
Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Baker Bawers Montaňo Jacanamijoy
Vývoj digitálneho regulátora neholonomného systému
June 2016
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavlína Morvayová
Využitie alternatívnych zdrojov elektrickej energie
May 2017
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Nezval
Mikrogenerátory
June 2016
Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Nyitray
Návrh hybridného automobilu
June 2011
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Omasta
Zdroje elektrického prúdu v motorovom vozidle a možnosti ich využitia v budúcnosti
June 2014
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ekaterina Paneva
Contribution to the measurement of the magnetization process
May 2018
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ekaterina Paneva
Riadenie procesu separácie virivými prúdmi
June 2015
Displaying the final thesis
44.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Jozef Pavelka
BLDC pohon pre automatizáciu
September 2012
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Pavelka
Didaktické merania moderných elektrických pohonných jednotiek
June 2009Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ivan Pavle
Inteligentné budovy a siete
June 2016
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Zhou Pengcheng
Generator with permanent magnet
June 2016Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Július Petrovits
Návrh elektromobilu 60kW
June 2013
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ľudovít Piesecký
Automatizácia pre dverné systémy
June 2010
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Pitoňák
Solar car
May 2017
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrik Prikler
Elektrické a hybridné automobily
June 2014
Displaying the final thesis
52.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Róbert Salanci
Návrh elektromobilu na palivové články
August 2014
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. George Sammarah
Levitating means of transport
May 2018
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.
Final thesis
Written by (author): Nil Serra Peinado
Electric installation of an industry of mechanized
June 2014
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Robert Schrek
Application of BLDC engines in automation
May 2018
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Robert Schrek
Synchrónne motory využívané v automatizácii
June 2016
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marek Slamka
Svetelno-technický projekt na úsporu elektrickej energie
June 2016Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Slovák
Koncepcia elektromobilu s výknom do 85 kW
June 2011
Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Peter Smolej
Riadenie dopravy moderným osvetlovacími prvkami
June 2008
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Strnád
Snímač vzduchu škrtiacej klapky
June 2011
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zoltán Szerencsés
Nízkoenergetické zariadenie pre športové účely
June 2007
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Štefan Šípoš
Simulácia riadenia elektropohonu pre elektromobil
June 2013Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Peter Šrank
Meranie magnetického smogu
June 2016
Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Radovan Štefánek
Špeciálne elektromotory pre automatizáciu
June 2016
Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Šujak
Návrh battery boxu
June 2014
Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Teofil Tencer
Elektro-mechanický akumulátor energie s magnetickými ložiskami
June 2012
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Tibenský
Vozidlá na elektrický pohon
June 2008
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ivan Tvrdík
Hybridný automobil s palivovými článkami
June 2013
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Martin Urban
Prestavba Fiatu 128 na elektromobil
June 2011
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Šimon Vachálek
Simulačný a konštrukčný model elektrického študentského súťažného vozidla
June 2013
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Daniel Valášek
Simulácia pohonu elektromobilu
June 2016
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Jonas Van Woensel
Veterné turbíny
June 2008
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrej Vrábel
Ovládanie dverných systémov
June 2009
Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ivan Zaťkuliak
Možnosti využitia odpadového tepla výfukových plynov spaľovacích motorov, pomocou termoelektrického generátora
June 2013
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress