Jun 25, 2019   11:29 a.m. Tadeáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc.
Identification number: 2406
University e-mail: miroslav.bosansky [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of transport technology and designing (FME)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Zsolt Androvics
Koncepčný návrh parkovacieho systému pre malé firmy vo vyhradenom priestore
May 2017Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dávid Bezák
Analýza možností využitia veternej energie pri zavlažovaní
June 2010Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Michal Brosz
Stanovenie enviromentálnych požiadaviek na prevádzku stavebných strojov so zameraním na prevodové ústrojenstvo
August 2015Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viliam Čačko, PhD.
Koncepčná štúdia strojového zariadenia na zber krmovín
June 2007Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Gajdoš, PhD.
Optimalizácia základných geometrických parametrov ozubeného prevodu z tribologických a ekologických hľadísk
September 2009Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Homola
Koncepčný návrh zariadenia pre triedenie poštových balíkov
June 2007Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Izák
Koncepčný návrh zariadenia - drvič záhradného odpadu
June 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Tomáš Janček
Vplyv prevodového ústrojenstva poľnohospodárskeho stroja a možnosti zvýšenia jeho únosnosti so zameraním na zníženie ekologického zaťaženia pôdy.
August 2017Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Peter Jurkovič
Štúdia možnosti využitia posypového zariadenia pri zimnej údržbe chodníkov
June 2009Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominik Knotek
Conceptual design of a self-loading wagon for round bale straw- design of chassis unit
May 2019Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Beáta Kopiláková, PhD.
Možnosti zýšenia odolnosti neevolventných ozubení na pitting
July 2014Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Radoslav Koša
Možnosti zvýšenia únosnosti ozubených prevodov z hľadiska pittingu
October 2014Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Kotlas
Koncepčný návrh zariadenia – zariadenie na hnojenie vinohradov
June 2011Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Krajanec
Koncepčný návrh zariadenia na výsadbu vinohradov pre malotraktory do 20 kW
June 2010Displaying the final thesis
15.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Michal Lehuta
Influence of operating conditions to damage the bearings and the possibility to increase their durability and reliability
June 2021Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Juraj Míšaný, PhD.
Vplyv prevodového ústrojenstva stavebného stroja a možnosti zvýšenia jeho únosnosti so zameraním na zníženie ekologického zaťaženia pôdy.
August 2015Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Popelka
Koncepčná štúdia zariadení na predsejbovú prípravu pôdy
June 2007Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ladislav Prívara
Conceptual design of a self-loading wagon for round bale straw- design of loading system
May 2019Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Milan Romhányi
HCR gearing and possibilities of its use in planetary mechanisms (2k + r) for mobile work machines and cars
May 2019Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Richard Salíni
Koncepčný návrh zdviháku pre malý autoservis
May 2017Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Stankovič
Konštrukčný návrh sypacieho zariadenia pre malotraktory výkonovej rady do 25 kW na zimnú údržbu chodníkov
June 2010Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Pavol Tököly, PhD.
Stanovenie hrúbky vrstvy povrchovej časti boku zuba z hľadiska odolnosti voči opotrebeniu
September 2009Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Tóth
Koncepčný návrh zariadenia na výrobu segmentov oplotenia pozemkov
June 2009Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Attila Vanya, PhD.
Návrh štruktúry deponovanej vrstvy ako systému „povlak-bok zuba“, z hľadiska požiadaviek vybraného ozubeného prevodu
July 2012Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Tomáš Vinický
Návrh univerzálneho prívesného podvozku pre aplikačné nadstavby s nosnosťou 12 t
June 2007Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ján Zápotočný, PhD.
Určenie kvalitatívnych a kvantitatívnych charakteristík deponovaných povlakov v systéme „povlak-bok zuba“ z tribologického hľadiska
July 2014Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress