30. 10. 2020  15:30 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Kontakty
     
     
Projekty          Orgány
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
TypZáverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ivan Bali
Využitie virtuálnej reality v simulačných systémoch
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Besedič
Spracovanie štatistických súborov pre simulačné modely
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Anna Boldišová
Nákupný a logistický proces toku materiálu v strojárskom podniku
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Boroš
Optimalizácia výroby v spoločnosti Faurecia Slovakia, s.r.o. s využitím simulačných a optimalizačných metód
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Richard Ďuranna
Tvorba metodiky využívania 3D modelovania a virtuálnej reality v strojárstve
september 2012
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Fialka
Optimalizácia hmotného toku v expedícii v podniku IKEA Components, s. r. o.
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Graňák
Optimalizácia výroby prívesných vozíkov vo firme Pongratz, s.r.o. s využitím simulačných metód
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Hesek
Opis teoretických rozdelení pravdepodobnosti simulačného systému Witness
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Janáč
Návrh a optimalizácia manipulácie s materiálom s cieľom úspory logistických nákladov vo Volkswagen Slovakia, a. s.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jozef Jašurek, PhD.
Využívanie metódy SixSigma pri optimalizácii výroby
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Erik Jurkovič
Návrh optimálnej synchronizácie častí poloautomatickej baliacej linky v podniku IKEA Components s.r.o.
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Kališík
Optimalizácia tokov a prostriedkov medzioperačnej dopravy ložiskových krúžkov
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavel Klein
Optimalizácia logistických procesov vo firme Schaeffler Skalica, s.r.o. s využitím simulačných postupov
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Kocsis
Organizačné a technické náležitosti projektového manažmentu
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Soňa Košická
Optimalizácia procesu výroby v karosárni NSF vo Volkswagen Slovakia a.s.
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Róbert Kováčik, PhD.
Optimalizácia riešenia dispozičného usporiadania strojov a zariadení vo výrobe v danom podniku
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. David Lazar
Optimalizácia procesu výroby dverových obkladov v IAC Group (Slovakia) s.r.o. s využitím simulácie
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. David Lazar
Optimalizácia výroby a skladovania vo firme IAC Group (Slovakia) s.r.o.
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lukáš Lenčák
Optimalizácia výroby reťazových článkov s využitím simulácie vo firme GOHR – SNV s.r.o.
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Katarína Majerová
Analýza a návrhy na zlepšenie vybraných procesov v spoločnosti Spilatex, s.r.o.
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Majstrík
Analýza využitia ohrevu foriem a návrh na optimalizáciu procesu ohrevu a manipulácie s formami
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Matúš Majtán
Analýza a optimalizácia výrobného procesu v spoločnosti ZF SACHS Slovakia, a.s.
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Erich Mäsiar
Počítačová podpora pri vydávaní prídavného materiálu a technických plynov pre zváranie v SES a.s. Tlmače
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Nagy
Optimalizácia výroby s využitím simulačného systému Witness vo firme Aweco Appliances Slovakia k.s.
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Juraj Novákov
Využitie postupov viackriteriálneho rozhodovania pri projektovaní výrobných systémov
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Juraj Novákov
Využitie postupov viackriteriálneho rozhodovania pri projektovaní výrobných systémov
august 2007
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Ondera
Modelovanie hmotných tokov a zásobovacej činnosti vo firme Palivové drevo, s.r.o.
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Pánik
Optimalizácia pracoviska v automatizovanej výrobe v podniku IKEA Components, s. r. o.
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Porubský
Optimalizácia výrobného procesu v spoločnosti Power-One, s.r.o. s využitím simulácie
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Prachár
Optimalizácia vybranej časti výrobného procesu vo firme Faurecia Slovakia, s.r.o. s využitím simulácie
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Vladimír Prešinský
Optimalizácia výrobného procesu slnečných clôn vo firme Grupo Antolin Bratislava, s.r.o.
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Puvák
Optimalizácia spracovania leteckeho carga
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Martin Sivý, PhD.
Uplatnenie metódy CPM vo firme FIMAD, s.r.o.
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. František Sojka
Simulácia dopravy materiálov medzi podnikmi
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Švitky
Optimalizácia využitia pracovníkov na pracovisku výroby autoplášťov
jún 2015
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ladislav Takács
Simulácia materiálových tokov v paletizačno-montážnej robotickej bunke
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Tichý
Optimalizácia výrobného procesu vo firme Moderna, s.r.o. s využitím simulácie
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Trizuliak
Využitie virtuálnej reality pri simulácii robotizovaného pracoviska
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Turanský
Optimalizácia výrobných a logistických procesov vo firme EMERSON, a.s.
október 2010Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Vojtelová
Analýza vybraných procesov v diskrétnej výrobe a posúdenie možností ich zlepšenia
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Záhorová
Simulačná štúdia výrobného procesu a možnosti jeho zlepšenia vo vybranom podniku
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Zámečník
Optimalizácia výrobného systému s využitím simulačných metód vo Volkswagen Slovakia a.s.
jún 2016
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná