Jun 27, 2019   7:06 a.m. Ladislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD.
Identification number: 2409
University e-mail: ludovit.kollath [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dhayaa M.Sh.A.M. Akrouf
Laserové rezacie stroje
July 2011Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Abdulmohsen F.A.A.H. Alazemi
Zariadenie na rezanie kvapalinovým lúčom
January 2011Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Abdulmohsen M.A.H.O. Alazemi
Klasifikácia procesov obrábania a obrábacích strojov
September 2008Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jaber Abduljalil S. Alfaraj
Klasifikácia hlavných druhov obrábacích strojov
December 2009Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Štefan Bocko
Vplyv nedeštruktívnych kontrol na kvalitu prevádzky jadrovej elektrárne
June 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jaroslav Bugár
Proces certifikácie na tlakové zariadenia podľa ASME
June 2013Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Buranovský
CNC plazmové rezacie stroje
June 2010Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Capek
Ekonomické aspekty aplikácie Vortec trubice
June 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Capek
Hodnotenie kvality obrábacích strojov
June 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikoleta Deszkásová
Optimalizácia pohybu zdvíhacieho stola v karosárni
June 2011Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jaroslav Dinga
Vplyv modernizácie výťahov v bytových domoch na ekonomiku a hospodárnosť prevádzky
June 2011Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Eckert
CNC stroje pre delenie materiálov plazmou a laserom
June 2007Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Farkaš
Výber vhodných odberateľov odpadového materiálu
June 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.Final thesisWritten by (author): Xavier Faya Domínguez
Regeneration of Paper and Cardboard Waste
June 2013Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Hugyecová
Výskum procesu výroby kompozitov na báze odpadových plastov a dreva
June 2015Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Ivančík
Vodorúrkové kotly
June 2013Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Martin Kmec
Stroj na plazmové delenie plochých polotovarov a polotovarov s Holandským profilom
June 2009Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radovan Lapka
Peletovanie biomasy
June 2010Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Lustoň
Nedeštruktívne metódy skúšania zvarov
June 2012Displaying the final thesis
20.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Michal Lustoň
Non-destructive testing methods for the machine parts
May 2019Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Machala
Zhodnocovanie kovových triesok
June 2014Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniel Malý
CNC laser cutting machine
May 2018Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Matej Mlynárik
Gyroskop in the role of coupler resp. gearboxes
May 2018Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Attila Molnár
Konštrukčné riešenie triceptu
June 2007Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Milada Omachelová, PhD.
Matematická analýza paralelných kinematických štruktúr
December 2015Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Petrilák
Zariadenie na odihlenie hrán
June 2010Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Pivoňka
Štruktúra informácií a vizuálny štýl internetovej stránky
June 2012Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Plašek
Využívanie CNC strojov
June 2011Displaying the final thesis
29.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Lucia Ploskuňáková
Progresívne kinematické štruktúry vo výrobnej technike
June 2018Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Pyšová
Linka na rezanie rúr plazmou
June 2014Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dušan Randuška
Kinematické štruktúry obrábacích strojov (OS)
June 2014Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Sedlák
Municipal waste sorting line
May 2018Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Siracký
Segment protipríruby poklopu šachty reaktora
June 2013Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Branislav Sloboda
Laserové rezacie stroje
June 2008Displaying the final thesis
35.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Andrej Smelík
Progresívne konštrukčné uzly strojov pre extrémne rýchle delenie materiálov pevnolátkovými vláknovými lasermi
August 2017Displaying the final thesis
36.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Václav Sobolič
Triediaci stroj pre triedenie tuhých odpadov
June 2008Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Sopúšková
Aplikačné možnosti VORTEC trubice
June 2014Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Svitek
Priemyselné parky na Slovensku
June 2010Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Karol Szőke
Tekuté drevo
June 2007Displaying the final thesis
40.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martin Ščasný
Interná kalibrácia a verifikácia súradnicových meracích strojov
May 2019Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Šipeki
Zabezpečovanie programov kvality potrubných rozvodov technickej vody dôležitej v elektrárni Mochovce
June 2012Displaying the final thesis
42.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Mária Urbanová
Systémy na rezanie plazmou a laserom
June 2021Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Norbert Varga
Konštrukčný návrh meracieho prípravku pre meranie priebehov síl na lise BL 50-250
June 2008Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Venger
Konštrukčná úprava vytláčacej hlavy extrúdera
May 2017Displaying the final thesis
45.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Michal Wurster
CD ROM Programovanie CNC strojov
June 2011Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Žemberyová
Analýza deformácií autoklávu
June 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress