Jun 1, 2020   6:56 p.m. Žaneta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identification number: 2419
University e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Lesson     
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Peter Árendáš
Porovnanie obehov energetických zariadení
June 2011Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Štefan Bacskárdy
Využitie slnečnej energie ako náhrada fosílneho paliva
June 2011
Displaying the final thesis
3.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Štefan Bacskárdy
Využitie slnečnej energie ako náhrada fosílneho paliva
June 2010
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Igor Balúch
Zvýšenie efektívnosti využitia paliva pri prevádzke rotačnej pece
June 2010Displaying the final thesis
5.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Patrik Belanec
Návrh postupu overenia výkonu výmenníka para - voda
June 2013
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ing. Andrea Bubánová
Vplyv poruchy vysokotlakového regeneračného ohrievača na účinnosť parného obehu
June 2013Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Bujan
Rozdelenie vyrobenej elektriny v parnom bloku na kondenzačnú a kombinovanú
June 2013Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ladislav Čizmadia
Spolupráca vysokoteplotového palivového článku a plynovej turbíny
June 2011
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Milan Dobrotka
Regenerácia tepla v elektrárni
June 2011
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Filip Ďurčat
Návrh obehu parnej turbíny s kotlom na biomasu
June 2013
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Ďurčík
Využitie slnečnej energie na prípravu teplej vody
June 2009
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Václav Frkal
Projekt malej vodnej elektrárne
June 2011Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Gillányi
Optimalizácia prevádzkových parametrov Stirlingovho obehu
June 2007Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Pavol Holečka
Návrh bioplynovej stanice s kogeneračnou jednotkou
June 2011
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Horniaková, PhD.
Akumulácia tepla pri využívaní slnečnej energie
June 2010
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Filip Choura
Využitie geotermálnej energie na zásobovanie teplom
June 2011
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Jurovich
Analýza sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne s rýchlym reaktorom chladeným héliom
June 2014
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Katarína Kapustová
Návrh mlecieho ventilátora uholnej elektrárne
June 2014
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ondrej Kičák
Analýza systému akumulácie tepla parným a horúcovodným akumulátorom
June 2012
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ondrej Kičák
Využitie palivových článkov pri distribuovanej výrobe elektriny a tepla
June 2010Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominik Kiripolský
Návrh tepelného obehu so splynovaním biomasy
June 2012
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Kmeť
Výpočet emisií síry pri spaľovaní palivových zmesí
June 2012
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Koiš
Využitie drevnej biomasy pre zdroj centrálneho zásobovania teplom
June 2014
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Kormanec
Návrh využitia bioplynu v kogenerácii
June 2013Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Erika Košíková
Vplyv poruchy vysokotlakového regeneračného ohrievača na parný obeh.
June 2014
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Štefan Kukučka
Porovnanie emisií pri prechode z fosílnych palív na drevnú štiepku
June 2012
Displaying the final thesis
27.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Adam Kušnier
Využitie geotermálnej energie pri zásobovaní teplom
June 2010
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Rastislav Lisický
Porovnanie výpočtových a experimentálnych parametrov výmenníka tepla para/voda
June 2013
Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Martinovič
Experimentálne overenie parametrov výmenníka tepla para/voda
June 2013
Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Mešťaník
Možnosti spaľovania komunálneho odpadu v teplárni
June 2013Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Stanislav Mjartan
Konštrukčný návrh výmenníka tepla, reaktora a ich prepojenia pre hydrotermálnu karbonizáci
June 2012
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Silvester Molnár
Využitie palivových článkov v energetike
August 2009
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Peter Murín
Využitie slnečnej energie ako náhrady za fosílne palivá
June 2007
Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Murín
Zariadenie na využívanie slnečnej energie s možnosťou akumulácie tepla
June 2009Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Igor Oršulík
Návrh zásobovania sídliska teplom
June 2014
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Ozábal
Návrh schémy biostanice
June 2013
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Monika Pajdučáková
Vplyv pripravovaných emisných limitov EU na technologické zariadenie veľkých spaľovacích centrál
June 2012Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Samseliová
Návrh postupu overenia výkonu výmenníka para - voda
June 2014
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Slavkov
Návrh kotolne na biomasu
June 2014
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Žaneta Sojková
Znižovanie emisií síry pri spoluspaľovaní drevnej štiepky a hnedého uhlia
June 2011
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ladislav Szöcs
Využitie slnečnej energie ako náhrada fosílneho paliva
June 2010
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Šabík
Možnosti zníženia nákladov na vykurovanie bytového objektu
June 2013
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Adam Šimončič
Návrh doplnkového zdroja s využitím slnečných kolektorov pre rodinný dom
June 2008
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Richard Takács
Analýza možností využitia bioplynu z čističky odpadových vôd
June 2008
Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Dávid Terek
Návrh obehu parnej turbíny s kotlom na biomasu
June 2014
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Peter Uhnák
Úspora fosílnych palív pri príprave tepla pomocou slnečných kolektorov
June 2011Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Maroš Valašík
Návrh a optimalizácia obehu paroplynovej elektrárne
June 2012
Displaying the final thesis
48.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Radoslav Vaššo
Porovnanie zásobovania teplom, energiou prostredia a fosílnym palivom
June 2009
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Vidan
Návrh obehu parnej turbíny s kotlom na biomasu
June 2012Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Vrábel
Posúdenie BAT technológie pre využitie biomasy splynovaním
June 2012
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Juraj Záborský
Technologický popis centrálnej OST a objektovej OST, prevádzkové parametre v letnom a zimnom období
June 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress