21. 10. 2020  10:39 Uršuľa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

     
     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Typ
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Peter Árendáš
Porovnanie obehov energetických zariadení
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Štefan Bacskárdy
Využitie slnečnej energie ako náhrada fosílneho paliva
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Štefan Bacskárdy
Využitie slnečnej energie ako náhrada fosílneho paliva
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Igor Balúch
Zvýšenie efektívnosti využitia paliva pri prevádzke rotačnej pece
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Patrik Belanec
Návrh postupu overenia výkonu výmenníka para - voda
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ing. Andrea Bubánová
Vplyv poruchy vysokotlakového regeneračného ohrievača na účinnosť parného obehu
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Bujan
Rozdelenie vyrobenej elektriny v parnom bloku na kondenzačnú a kombinovanú
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Čizmadia
Spolupráca vysokoteplotového palivového článku a plynovej turbíny
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Milan Dobrotka
Regenerácia tepla v elektrárni
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Filip Ďurčat
Návrh obehu parnej turbíny s kotlom na biomasu
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Miroslav Ďurčík
Využitie slnečnej energie na prípravu teplej vody
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Václav Frkal
Projekt malej vodnej elektrárne
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Gillányi
Optimalizácia prevádzkových parametrov Stirlingovho obehu
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Pavol Holečka
Návrh bioplynovej stanice s kogeneračnou jednotkou
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Horniaková, PhD.
Akumulácia tepla pri využívaní slnečnej energie
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Filip Choura
Využitie geotermálnej energie na zásobovanie teplom
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michal Jurovich
Analýza sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne s rýchlym reaktorom chladeným héliom
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Kapustová
Návrh mlecieho ventilátora uholnej elektrárne
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ondrej Kičák
Analýza systému akumulácie tepla parným a horúcovodným akumulátorom
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ondrej Kičák
Využitie palivových článkov pri distribuovanej výrobe elektriny a tepla
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominik Kiripolský
Návrh tepelného obehu so splynovaním biomasy
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Kmeť
Výpočet emisií síry pri spaľovaní palivových zmesí
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Koiš
Využitie drevnej biomasy pre zdroj centrálneho zásobovania teplom
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Kormanec
Návrh využitia bioplynu v kogenerácii
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Erika Košíková
Vplyv poruchy vysokotlakového regeneračného ohrievača na parný obeh.
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Štefan Kukučka
Porovnanie emisií pri prechode z fosílnych palív na drevnú štiepku
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Adam Kušnier
Využitie geotermálnej energie pri zásobovaní teplom
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Rastislav Lisický
Porovnanie výpočtových a experimentálnych parametrov výmenníka tepla para/voda
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Martinovič
Experimentálne overenie parametrov výmenníka tepla para/voda
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Mešťaník
Možnosti spaľovania komunálneho odpadu v teplárni
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Stanislav Mjartan
Konštrukčný návrh výmenníka tepla, reaktora a ich prepojenia pre hydrotermálnu karbonizáci
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Silvester Molnár
Využitie palivových článkov v energetike
august 2009
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Murín
Využitie slnečnej energie ako náhrady za fosílne palivá
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Murín
Zariadenie na využívanie slnečnej energie s možnosťou akumulácie tepla
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Igor Oršulík
Návrh zásobovania sídliska teplom
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Ozábal
Návrh schémy biostanice
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Pajdučáková
Vplyv pripravovaných emisných limitov EU na technologické zariadenie veľkých spaľovacích centrál
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Jana Samseliová
Návrh postupu overenia výkonu výmenníka para - voda
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Slavkov
Návrh kotolne na biomasu
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Žaneta Sojková
Znižovanie emisií síry pri spoluspaľovaní drevnej štiepky a hnedého uhlia
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ladislav Szöcs
Využitie slnečnej energie ako náhrada fosílneho paliva
jún 2010
Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Šabík
Možnosti zníženia nákladov na vykurovanie bytového objektu
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Adam Šimončič
Návrh doplnkového zdroja s využitím slnečných kolektorov pre rodinný dom
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Richard Takács
Analýza možností využitia bioplynu z čističky odpadových vôd
jún 2008
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dávid Terek
Návrh obehu parnej turbíny s kotlom na biomasu
jún 2014
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Peter Uhnák
Úspora fosílnych palív pri príprave tepla pomocou slnečných kolektorov
jún 2011
Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Maroš Valašík
Návrh a optimalizácia obehu paroplynovej elektrárne
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Radoslav Vaššo
Porovnanie zásobovania teplom, energiou prostredia a fosílnym palivom
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Vidan
Návrh obehu parnej turbíny s kotlom na biomasu
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martin Vrábel
Posúdenie BAT technológie pre využitie biomasy splynovaním
jún 2012
Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Záborský
Technologický popis centrálnej OST a objektovej OST, prevádzkové parametre v letnom a zimnom období
jún 2013
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná