23. 1. 2020  20:13 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh zásobovania sídliska teplom
Autor: Ing. Igor Oršulík
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:doc. Ing. Viktor Kabát, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh zásobovania sídliska teplom
Abstrakt:Hlavnou úlohou mojej práce bolo určiť potreby tepla na vykurovanie a na ohrev teplej vody, podľa ktorých sa zostrojil diagram trvania potreby tepla a následne navrhol zdroj tepla, ktorý pokryje tieto potreby. Pri návrhu zdroja sa uvažovalo s dvoma variantmi, a to s návrhom monovýroby tepla vo výhrevni (kotolni) a s návrhom kogenerácie tepla a elektriny v teplárni. V ďalšej časti práce je navrhnutá tepelná sieť, konkrétne rozloženie potrubných rozvodov, určenie množstiev tepla, ktoré v nich prúdi, a samotný návrh dimenzií potrubných rozvodov. V poslednej časti práce je výpočet hydraulických parametrov sústavy centralizovaného zásobovania teplom. Jedná sa hlavne o tlakové straty, ktoré vzniknú v potrubí a čerpaciu prácu, ktorú treba dodať do systému. Priebeh tlakových strát je znázornený aj v tlakových diagramoch pre každú vetvu.
Kľúčové slová:sídlisko, potreba tepla, centralizované zásobovanie teplom, tepelné siete, zdroj tepla, tlakové straty v potrubí

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene