20. 1. 2020  15:15 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Využitie drevnej biomasy pre zdroj centrálneho zásobovania teplom
Autor: Ing. Michal Koiš
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:doc. Ing. Viktor Kabát, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie drevnej biomasy pre zdroj centrálneho zásobovania teplom
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je ekonomické zhodnotenie chodu v okrskovej výhrevni v Bratislavskej mestskej časti Vrakuňa. V prvej časti práce sme charakterizovali drevnú štiepku ako palivo, jej vlastnosti a zhrnuli vývin cien a produkciu na Slovensku. V druhej časti sme sa venovali zemnému plynu ako palivu a analyzovali jeho vývoj cien, a následne porovnali cenu medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou. V tretej časti sme analyzovali potrebu tepla pre danú lokalitu z poskytnutých údajov. Pre dané údaje sme navrhli vlastné riešenie zloženia kotlov a ich inštalovaného výkonu. V predposlednej kapitole sme podrobne rozpísali výpočet nákladov a príjmov danej prevádzky, výsledky ekonomickej analýzy sme zhrnuli do tabuliek. V poslednej kapitole sme spomenuli alternatívne riešenia danej prevádzky a ich ekonomické hodnotenie.
Kľúčové slová:Bioamsa, Centrálne zásobovanie teplom, Drevná štiepka, Zemnyý plyn

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene