29. 1. 2020  0:35 Gašpar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv poruchy vysokotlakového regeneračného ohrievača na účinnosť parného obehu
Autor: Bc. Ing. Andrea Bubánová
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:prof. Ing. František Urban, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv poruchy vysokotlakového regeneračného ohrievača na účinnosť parného obehu
Abstrakt:Úlohou bakalárskej práce je zistiť vplyv poruchy regeneračného ohrievača napájacej vody na účinnosť parného obehu, v ktorom je tento ohrievač zapojený. Práca sa skladá zo šiestich kapitol. Prvá kapitola je venovaná úvodu, v druhej kapitole je popísaný parný cyklus a jeho účinnosť. Ďalšia kapitola sa venuje regenerácii tepla a ohrevu napájacej vody. Zároveň sú v tejto kapitole popísané aj nevýhody regeneračného ohrevu. Štvrtá kapitola sa venuje ohrievačom a ich využívaniu v regeneračnom ohreve napájacej vody. V poslednej, piatej, kapitole je výpočet účinnosti parných obehov s regeneratívnym ohrevom. Účinnosť parného obehu s regeneratívnym ohrevom je napočítaná s vysokotlakovým ohrievačom, odplyňovačom a nízkotlakovým ohrievačom a zároveň je napočítaná aj bez vysokotlakového ohrievača. Výsledkom tejto prace je dôkaz, že porucha vysokotlakového regeneračného ohrievača znižuje termickú účinnosť parného obehu.
Kľúčové slová:regenerácia tepla , parný obeh, Carnotizácia, regeneračný ohrievač napájacej vody

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene