Feb 25, 2020   8:09 a.m. Frederik
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identification number: 2419
University e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Possibilities of the heating costs reduction of the family house
Written by (author): Ing. Tomáš Šabík
Department: Ústav energetických strojov a zariadení (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Opponent:Ing. Peter Muškát, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Možnosti zníženia nákladov na vykurovanie bytového objektu
Summary:V bakalárskej práci sme sa zamerali na súčasné alternatívy zníženia nákladov na teplo potrebné na vykurovanie bytového objektu. V súčasnosti sú náklady na výrobu tepla veľmi vysoké, preto ľudia hľadajú možnosti ako ich znížiť. Na spotrebu tepla pôsobia aj všeobecné vplyvy ako sú napríklad lokalita, orientácia na svetové strany, počasie, cena tepla. Konkrétne pojednávame o energetickej náročnosti nezatepleného a následne zatepleného modelového rodinného domu, spôsobe zateplenia a vplyv zateplenia na tepelnoizolačné vlastnosti obvodového plášťa. K zníženiu spotreby tepla prispieva zateplenie objektu, výmena okien za plastové. Dôležité je zhodnotiť správny postup a porovnať náklady. Hlavným cieľom je, aby po realizácii opatrení na zníženie tepla, bol výsledok úspora nákladov na teplo. Nesmieme zabúdať, že v budúcnosti sa ceny na vykurovanie budú ešte meniť.
Key words:vykurovanie, bytový objekt, zatepľovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited