24. 1. 2020  5:34 Timotej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv poruchy vysokotlakového regeneračného ohrievača na parný obeh.
Autor: Ing. Erika Košíková
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:prof. Ing. František Urban, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv poruchy vysokotlakového regeneračného ohrievača na parný obeh.
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá vysvetlením vplyvu poruchy vysokotlakového regeneračného ohrievača na parný obeh. Práca je zložená z ôsmich kapitol. Vy-svetleniu následkov poruchy predchádzajú úvodné kapitoly, v ktorých sa nachádza úvod, vysvetlenie porovnávacieho Clausius - Rankinovho obehu, možnosti zvyšova-nia termickej účinnosti a funkcie regeneračných ohrievačov, kde je bližšie popísaný princíp činnosti týchto zariadení. Zjednodušená schéma s regeneráciou tepla sa na-chádza v ďalšej kapitole, ktorá obsahuje popis zariadení a dejov, ku ktorým dochádza v obehu. Následne sú určené parametre vysokotlakových ohrievačov. V predposlednej kapitole je vypočítaná termická účinnosť obehu s regeneráciou tepla a následne je vypočítaná termická účinnosť obehu pri poruche jedného vysokotlakového ohrievača. Posledná kapitola sa zaoberá zhodnotením výsledkov bakalárskej práce v závere.
Kľúčové slová:termická účinnosť, regenerácia tepla, regeneračný ohrev napájacej vody

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene