25. 2. 2020  8:19 Frederik
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikační číslo: 2419
Univerzitní e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh postupu overenia výkonu výmenníka para - voda
Autor: Ing. Jana Samseliová
Pracoviště: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedoucí práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:prof. Ing. František Urban, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh postupu overenia výkonu výmenníka para - voda
Abstrakt:Bakalárska práca je venovaná postupnému overeniu výkonu výmenníka tepla para -- voda. Samotnému overeniu predchádza prvá a druhá kapitola, v ktorých je opísaný princíp činnosti výmenníka tepla, jednotlivé druhy výmenníkov, spôsoby prenosu tepla a znázornenie výmenníka tepla z konštrukčného hľadiska s popisom a zapojením do meracej trate. V ďalšej kapitole je uvedený výpočet energetickej bilancie z nameraných hodnôt v meracej trati, ktorá je vybavená prístrojmi. Namerané hodnoty boli automaticky zapisované do PC. Cieľom tejto práce je overenie termokinetických vlastností výmenníka tepla, ktorého teplovýmenná plocha je tvorená zväzkom rúrok, v ktorých dochádza ku kondenzácii pary vplyvom pozdĺžneho obtekania zväzku ohrievanou vodou.
Klíčová slova:výmenník tepla, prenos tepla, kondenzácia pary

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně