7. 4. 2020  16:21 Zoltán
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh postupu overenia výkonu výmenníka para - voda
Autor: Ing. Jana Samseliová
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:prof. Ing. František Urban, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh postupu overenia výkonu výmenníka para - voda
Abstrakt:Bakalárska práca je venovaná postupnému overeniu výkonu výmenníka tepla para -- voda. Samotnému overeniu predchádza prvá a druhá kapitola, v ktorých je opísaný princíp činnosti výmenníka tepla, jednotlivé druhy výmenníkov, spôsoby prenosu tepla a znázornenie výmenníka tepla z konštrukčného hľadiska s popisom a zapojením do meracej trate. V ďalšej kapitole je uvedený výpočet energetickej bilancie z nameraných hodnôt v meracej trati, ktorá je vybavená prístrojmi. Namerané hodnoty boli automaticky zapisované do PC. Cieľom tejto práce je overenie termokinetických vlastností výmenníka tepla, ktorého teplovýmenná plocha je tvorená zväzkom rúrok, v ktorých dochádza ku kondenzácii pary vplyvom pozdĺžneho obtekania zväzku ohrievanou vodou.
Kľúčové slová:výmenník tepla, prenos tepla, kondenzácia pary

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene