21. 1. 2020  0:27 Vincent
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie slnečnej energie na prípravu teplej vody
Autor: Ing. Miroslav Ďurčík
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie slnečnej energie na prípravu teplej vody
Abstrakt:Práca sa delí na dve hlavné časti: na teoretickú a výpočtovú. Cieľom teoretickej časti práce bola analýza potenciálu slnečnej energie, čiže jej využiteľnosť, dostupnosť, možnosť premeny na teplo a teoretickými vzťahmi na výpočet využiteľnej energie a energie, ktorá sa dá zachytiť absorbérmi kolektorov. Ďalej je tu porovnanie plochých a vákuových kolektorov z konštrukčnej stránky a zo stránky ich energetického využitia a využiteľnosti. Druhá časť sa zaoberá výpočtom solárneho systému (plochy absorbérov kolektorov), jeho tepelnej bilancie, návrhu bivalentného systému na prípravu teplej vody s náhradným zdrojom a zhodnotením ekonomických, energetických a ekologických prínosov daného solárneho systému.
Kľúčové slová:slnečná energia, slnečný kolektor, Slnko


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene