21. 1. 2020  0:03 Vincent
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie palivových článkov v energetike
Autor: Ing. Silvester Molnár
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:prof. Ing. František Urban, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie palivových článkov v energetike
Abstrakt:Palivové články sú elektrochemické zariadenia slúžiace na premenu chemickej energie na elektrickú a tepelnú energiu. V mojej práci sa zo začiatku venujem opisu základných fyzikálnych a chemických procesov, ktoré sú základom palivových článkov. Postupne sa dostávam k hlbšiemu opisu vysokoteplotných hybridných systémov a stanoveniu ich charakteristík a výpočtov. Popri celkovej analýze jednotlivých článkov sa snažím hlbšie vniknúť do ich využitia v súčasnom energetickom priemysle ako aj ich predpokladané vyhliadky do budúcnosti.
Kľúčové slová:Vysokoteplotné palivové články, Hybridný systém, Palivové články, Siemens Westinghouse, Plynový systém


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene