23. 1. 2020  21:06 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie palivových článkov pri distribuovanej výrobe elektriny a tepla
Autor: Ing. Ondrej Kičák
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:prof. Ing. František Urban, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie palivových článkov pri distribuovanej výrobe elektriny a tepla
Abstrakt:Palivový článok je elektrochemický článok, ktorý premieňa chemickú energiu paliva na elektrinu. Vyrába elektrinu vnútri článku reakciou medzi palivom (vodík, prípadne rozložené uhľovodíky alebo alkohol) a oxidantom (kyslík --čistý alebo zo vzduchu) prebiehajúcou v prítomnosti elektrolytu. Reaktanty sú privádzané do vnútra článku k elektródam a produkty sú odvádzané z článku von, zatiaľ čo elektrolyt ostáva vo vnútri. Vo všeobecnosti palivové články delíme do troch skupín podľa pracovnej teploty: vysoko, stredno a nízkoteplotné. V práci sa zapodievam najmä použitím palivových článkov ako zdrojov tepla a elektriny pre budovy a domácnosti . Obzvlášť vhodné na tento účel sú palivové články s taveninou z tuhých oxidov , ktoré majú vysokú účinnosť a pracujú pri vysokých teplotách. Avšak tento typ článkov má dlhý čas nábehu.
Kľúčové slová:výroba tepla a elektriny, vodík, palivový článok

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene