20. 1. 2020  11:18 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie slnečnej energie ako náhrada fosílneho paliva
Autor: Bc. Ladislav Szöcs
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:prof. Ing. František Urban, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie slnečnej energie ako náhrada fosílneho paliva
Abstrakt:Táto záverečná v prvom rade objasňuje a vysvetluje základné špecifiká, ktoré sa týkajú pôvodu a charakteru slnečnej energie. Na to následne nadväzujú všeobecné informácie jej kvantitatívnych a kvalitatívnych vlastnostiach, ktoré priamo podmieňujú jej využitie v praxi. Jadro práce je zamerané na oboznámenie čitateľa fyzikálnou podstatou premeny slnečnej energie vo fotovoltaických systémoch, ktoré dokážu transformovať slnečnú energiu na lepšie transportovateľnú a v širokom spektre použiteľnú elektrickú energiu. Na túto časť naväzuje časť záverečnej práce, ktorá uvádza návrh 2 alternatív fotovoltaických systémov, ktoré predstavujú diagonálne odlišné využitie v praxi. Ekonomické zhodnotenie a posúdenie vplyvu realizácie týchto 2 navrhovaných projektov na životné prostredie tvorí posledný aspekt v kompaktnom náhľade na riešený problém využitia slnečnej energie ako náhradu fosílnych palív. Výsledkom práce je porovnanie ekonomickej návranosti daných systémov s ohľadom na garanciu cien vykupovanej elektrickej energie.
Kľúčové slová:fotovoltaický systém, fotovoltaický panel, energia, Slnko, slnečné žiarenie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene