24. 1. 2020  5:14 Timotej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Regenerácia tepla v elektrárni
Autor: Bc. Milan Dobrotka
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:prof. Ing. František Urban, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Regenerácia tepla v elektrárni
Abstrakt:Úlohou bakalárskej práce je poukázať na možnosti zvyšovania termickej účinnosti Clausius-Rankinovho obehu, popis, účel a konštrukčné riešenie jednotlivých zariadení. Práca sa skladá zo siedmych kapitol. V prvej kapitole je vysvetlená problematika regenerácie tepla. Ďalšia je venovaná samotnému Clausius-Rankinovmu obehu. V nasledujúcich kapitolách sú popísané jednotlivé zariadenia ako výmenník tepla, kondenzátor, ich účel, rozdelenie a konštrukčné riešenie. V závere sa venujeme jednoduchým výpočtom zvyšovania termickej účinnosti parného obehu. Výsledkom práce je dôkaz, že regeneratívny ohrev napájacej vody zvyšuje termickú účinnosť parného obehu.
Kľúčové slová:výmenník tepla, termická účinnosť, Clausius-Rankinov obeh, akčný ohrev

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene