23. 1. 2020  20:34 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh bioplynovej stanice s kogeneračnou jednotkou
Autor: Bc. Pavol Holečka
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:prof. Ing. František Urban, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh bioplynovej stanice s kogeneračnou jednotkou
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je prehľad bioplynových staníc podľa spracovávaných vstupných substrátov, spôsobu dávkovania a pracovných teplôt v bioreaktoroch. Oboznámenie sa s princípom činnosti poľnohospodárskej bioplynovej stanice. Popis podmienok pre dobrú účinnosťanaeróbnej reakcie. Prehľad a výber vhodných poľnohospodárskych bioproduktov pre spracovanie v bioreaktore za splnenia podmienok dobrej účinnosti anaeróbnej reakcie. Nájdenie ďalšieho možného využitia digestátu po anaeróbnej reakcií. Opis zapojenia kogeneračnej jednotky do elektrizačnej siete, prehľad používaných generátorov elektrickej energie a prehodnotenie ich kladov a záporov. Opis zaradenia kogeneračnej jednotky do systému dodávky tepla. Určenie potrebného výkonu a typu bioplynovej kogeneračnej jednotky. Porovnanie prevedení anaeróbnych bioreaktorov, návrh vhodného bioreaktora, jeho miešadla a pohonu. Výpočet geometrických rozmerov navrhnutého anaeróbneho bioreaktora. Modelové ekonomické vyhodnotenie nákladov, výnosov a návratnosti bez dotácie na výstavbu.
Kľúčové slová:kogeneračná jednotka, bioreaktor, bioplyn

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene