29. 1. 2020  0:08 Gašpar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Porovnanie obehov energetických zariadení
Autor: Bc. Peter Árendáš
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:prof. Ing. František Urban, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Porovnanie obehov energetických zariadení
Abstrakt:Témou tejto práce je analýza a porovnanie obehov energetických zariadení. Práca je rozdelená do šiestych častí jednotlivých tepelných energetických obehov. V prvej časti sú hlavné princípy termodynamiky, prvý a druhý zákon termodynamiky. V druhej časti sú opísané jednotlivé cykly ako Carnotov cyklus, Clausius-Rankinov cyklus, Braytonov cyklus- spaľovacia turbína, paroplynový cyklus. V tretej časti je rozdelenie primárnych zdrojov energie. V štvrtej časti je praktická aplikácia výpočtu nasledovných tepelných cyklov: obeh spaľovacej turbíny, obeh s kondenzačnou parnou turbínou s regeneračným ohrevom, obeh s kondenzačnou parnou turbínou s medziprihrievaním, obeh paroplynového cyklu, obeh s kondenzačnou odberovou parnou turbínou a obeh s protitlakovou turbínou. V piatej časti sa nachádza vizualizácia v podobe schém znázorňujúcich straty a energetické využitie jednotlivých obehov. V záverečnej časti sa nachádza vyhodnotenie v podobe tabuľky s konečnými výsledkami porovnania tepelných energetických obehov.
Kľúčové slová:Clausius-Rankinov cyklus, Kondenzačná parná turbína, Protitlaková parná turbína, Carnotov cyklus , Braytonov cyklus

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene