25. 1. 2020  17:27 Gejza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Využitie geotermálnej energie na zásobovanie teplom
Autor: Ing. Filip Choura
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:prof. Ing. František Urban, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie geotermálnej energie na zásobovanie teplom
Abstrakt:Hlavnou témou bakalárskej práce je využitie geotermálnej energie na zásobovanie teplom. Teoretická časť práce poukazuje na možnosti využívania tohto druhu energie, jej zdroje, ako aj možné technické riešenia využitia. Taktiež charakterizuje samotnú geotermálnu energiu ako aj jej zdroje. Praktická časť práce je priamo venovaná návrhu systému tepelného čerpadla, ktoré ako zdroj nízko potenciálnej energie využíva geotermálne teplo zo zeme a z podzemnej vody. Obsahuje samotný výpočet, ako aj ekonomické porovnanie oboch variant. Obeh tepelného čerpadla predstavuje uzavretý pravotočivý obeh, v ktorom je pracovnou látkou chladivo. Hlavnými časťami tepelného čerpadla sú: kompresor, škrtiaci ventil a výmenníky tepla ktorými sú výparník a kondenzátor.
Kľúčové slová:zemný kolektor, geotermálna energia, hĺbková sonda, geotermický gradient, tepelný tok

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 30 rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) do 07. 06. 2041 21:28
Posudky záverečnej práce neobmedzene