25. 1. 2020  18:45 Gejza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Úspora fosílnych palív pri príprave tepla pomocou slnečných kolektorov
Autor: Bc. Peter Uhnák
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:prof. Ing. František Urban, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Úspora fosílnych palív pri príprave tepla pomocou slnečných kolektorov
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je návrh solárneho systému pre rodinný dom obývaný štvorčlennou rodinou a návratnosť investícií. Úvodom práce je slnečná energia a pôsobenie slnečného žiarenia zo Slnka na zemský povrch. Slnečné žiarenia na zemskom povrchu zachytávame pomocou solárneho kolektora. V súčasnosti máme rôzne druhy solárnych kolektorov, ktoré premieňajú slnečné žiarenie na tepelnú formu energie. V bakalárskej práci som sa zaoberal plochým slnečným kolektorom, kde som sa snažil znázorniť energetickú bilanciu daného solárneho kolektora. Kolektor je najdôležitejšou častou solárneho systému, ale funkčnosť by bola obmedzená bez riadiacich prvkov. Existujú rôzne varianty zapojenia solárnych systémov. Venoval som sa systémom bivalentného zapojenia solárneho systemu a kotla, varianta len s prípravou teplej úžitkovej vody a varianta s prikurovaním. Návrhom solárneho systému pre ohrev teplej vody pre rodinný dom obývaný štvorčlennou rodinou som dospel k názoru, že návratnosť investícií vložených do solárneho zariadenia je veľmi dlhá. V mojom prípade návratnosť investícií presiahla dvadsaťjeden rokov. Návratnosť investícií ovplyvňujú predovšetkým teplotechnické vlastnosti rodinného domu.
Kľúčové slová:Solárny kolektor, Solárny system, Slnečná energia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene