Feb 25, 2020   7:16 a.m. Frederik
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identification number: 2419
University e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Heat accumulation by solar energy utilization
Written by (author): Ing. Andrea Horniaková, PhD.
Department: Ústav energetických strojov a zariadení (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Opponent:prof. Ing. František Urban, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Akumulácia tepla pri využívaní slnečnej energie
Summary:Slnko nám ponúka možnosť využívať obnoviteľný zdroj energie -- slnečnú energiu. Slnečné teplo nám ohrieva v lete budovy priamo a v zime a večer formou akumulácie. Z tohto hľadiska je dôležité zistiť, koľko tepla sa zachytí na 1m2 kolektoru denne v priebehu roka. Pomocou týchto údajov sa zistí, aké množstvo tepla sa priamo spotrebuje počas jednotlivých dní v roku a koľko sa potrebuje akumulovať. Existuje veľa druhov akumulačných materiálov. Často používané akumulačné materiály sú: voda, šamot, NaOH (hydroxid sodný), parafínC18. Tieto jednotlivé materiály majú svoju energetickú hustotu. Energetická hustota vyjadruje, koľko watthodín sa akumuluje na jeden kilogram daného akumulačného materiálu. Tieto základné informácie pomáhajú pri navrhnutí akumulácie pri využívaní slnečnej energie.
Key words:slnečný kolektor, akumulácia tepla, slnečná energia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited