25. 1. 2020  18:52 Gejza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh tepelného obehu so splynovaním biomasy
Autor: Ing. Dominik Kiripolský
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:prof. Ing. František Urban, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh tepelného obehu so splynovaním biomasy
Abstrakt:Cieľom tejto práce je ukázať na efektívne využitie energie, vznikajúcej splyňovaním biomasy pri výrobe elektriny a tepla. Po fosílnych palivách, ktoré sú neobnoviteľným zdrojom, je čoraz väčší dopyt a je treba nájsť energetickú náhradu v podobe prírodných palív z biomasy ako čistejšieho zdroja energie z hľadiska energetického, ako aj z hľadiska ochrany životného prostredia. Práca porovnáva energetické hodnoty a spotrebu paliva na výrobu tepla pomocou kotlov so splyňovacím procesom tvorby tepla. Splyňovanie sa na rozdiel od priameho spaľovania sa uskutočňuje pri obmedzenom prístupe vzduchu a tým umožňuje mierne horenie za vzniku plynov CO a H2, ktoré ďalej horia. Tieto uhlíkové a vodíkové väzby sa spájajú a uvoľňujú teplo, ktoré udržuje celý proces v chode bez pridania energie z externého zdroja.
Kľúčové slová:spaľovanie, splyňovanie, biomasa

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene