26. 1. 2020  15:22 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Posúdenie BAT technológie pre využitie biomasy splynovaním
Autor: Ing. Martin Vrábel
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:prof. Ing. František Urban, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Posúdenie BAT technológie pre využitie biomasy splynovaním
Abstrakt:Posúdenie BAT technológie pre využitie biomasy splynovaním je témou bakalárskej práce, ktorá sa zameriava na problematiku spaľovania čierneho a hnedého uhlia, splynovania biomasy a na ich pôsobenie pri využití najlepších dostupných technológií schopných znižovať tvorbu emisií, obmedzovať vznik odpadu a zneškodňovať odpad s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň ochrany životného prostredia. Práca podrobne rozoberá druhy emisií a načrtáva spôsoby ich znižovania. Zaoberá sa vznikom a významom biomasy, venuje sa procesu splynovania biomasy s cieľom poukázať na možnosť využitia rôznych druhov splynovacích reaktorov. Základným účelom práce je poukázať a analyzovať najlepšie dostupné technológie pre veľké spaľovacie zariadenia s možnosťou ich praktického využitia.
Kľúčové slová:BAT technológie, biomasa, splynovanie biomasy, emisie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene