21. 2. 2020  19:44 Eleonóra
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikační číslo: 2419
Univerzitní e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Návrh obehu parnej turbíny s kotlom na biomasu
Autor: Bc. Filip Ďurčat
Pracoviště: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedoucí práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:prof. Ing. František Urban, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh obehu parnej turbíny s kotlom na biomasu
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je jednoduchý návrh obehu parnej turbíny s kotlom na biomasu. Získavanie energie z biomasy patrí medzi najstaršie energetické technológie využívané ľudstvom. V súčasnosti je využívané len malé percento z celkového množstva dostupnej biomasy na Slovensku. Európska únia vyhlásila akčný plán pre využívanie biomasy pokrývajúci všetky úrovne od regionálnych po európsku. Možnosti využitia biomasy na energetické účely predurčujú hlavne jej fyzikálne a chemické vlastnosti. Technológia priameho spaľovania biomasy je najbežnejším spôsobom jej energetického využitia. Je to metóda v praxi overená a komerčne dostupná na vysokej úrovni. V prípade dôkladného a prepracovaného návrhu aj ekonomicky a ekologicky veľmi výhodná.
Klíčová slova:Biomasa, Kotol, Spaľovanie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně