29. 3. 2020  12:19 Miroslav
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Porovnanie emisií pri prechode z fosílnych palív na drevnú štiepku
Autor: Ing. Štefan Kukučka
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:doc. Ing. Stanislav Malý, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Porovnanie emisií pri prechode z fosílnych palív na drevnú štiepku
Abstrakt:Cieľom prace je poukázať na vznikajúce emisie pri spaľovaní a ich vplyv na ľudí a životne prostredie. Práca je rozdelená na viac kapitol. V úvode sa zaoberá teoretickou stránkou problému vznikajúcich emisií. Taktiež informuje o prípustných emisných limitoch pre spaľovanie samotných palív a ich spoluspaľovanie, ktoré sú stanovené vyhláškou Ministerstva životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Následne informuje o možných technikách spoluspaľovania uhlia s drevnou štiepkov. Podľa zadaných parametrov palív je spravený výpočet pre rôzne pomery spaľovanej zmesi, kde sa zameriava na vyprodukované množstvo oxidu siričitého. V závere sa práca venuje výpočtu množstva potrebného sorbentu na zníženie emisií pre dodržanie emisných limitov a poukazuje na priaznivý vplyv spoluspaľovania uhlia s drevnou štiepkov.
Kľúčové slová:drevná štiepka, uhlie, emisie, nadbytok vzduchu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene