23. 1. 2020  0:59 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Spolupráca vysokoteplotového palivového článku a plynovej turbíny
Autor: Ing. Ladislav Čizmadia
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:prof. Ing. František Urban, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Spolupráca vysokoteplotového palivového článku a plynovej turbíny
Abstrakt:Práca sa zaoberá spoluprácou vysokoteplotového palivového článku a plynovej turbíny. Prvá kapitola je venovaná palivovým článkom, ich princípu práce, rozdelenia podľa použitého elektrolytu a prevádzkovej teploty. V druhej kapitole som analyzoval činnosti palivových článkov, komponenty a materiály z ktorých sa vyrábajú palivové články s elektrolytom z tuhých oxidov. Tretia kapitola sa venuje parametrov plynových turbín potrebných k výpočtu obehu. V predposlednej časti práce som sa zaoberal možnosťou pripojenia plynovej turbíny na palivový článok, pričom bolo nutné zistiť všetky parametre plynovej turbíny aj palivového článku aby sa dala vyrátať účinnosť takéhoto hybridného systému. V poslednej kapitole je prehľad jednotlivých vývojárov a výrobcov palivových článkov a najznámejších výrobcov plynových turbín.
Kľúčové slová:SOFC, plynové turbíny, palivové články, hybridný sysém

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene