23. 2. 2020  23:58 Roman, Romana
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikační číslo: 2419
Univerzitní e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Technologický popis centrálnej OST a objektovej OST, prevádzkové parametre v letnom a zimnom období
Autor: Ing. Juraj Záborský
Pracoviště: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedoucí práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:Ing. Peter Muškát, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Technologický popis centrálnej OST a objektovej OST, prevádzkové parametre v letnom a zimnom období
Abstrakt:Cieľom Bakalárskej práce je Technologický popis centrálnej OST a objektovej OST, prevádzkové parametre v letnom a zimnom období. Práca ja rozdelená na 5 častí. Prvá časť sa venuje technologickému popisu zapojenia odovzdávacích staníc tepla (OST) a objektových staníc tepla (OOST). Druhá časť práce sa zaoberá ročnými diagramami trvania výkonov OST a OOST v roku 2012 aj s ukazovateľom priemernej dennej teploty vonkajšieho vzduchu. Tretia časť práce sa dotýka prevádzkovania technologického zariadenia vo vykurovacom a mimo vykurovacom období. Štvrtá časť je venovaná porovnaniu závislosti mernej spotreby tepla na prípravu TV od objektu. V piatej a poslednej časti je zhodnotenie výhod a nevýhod tlakovo závislých a tlakovo nezávislých odovzdávacích staníc tepla.
Klíčová slova:Odovzdávacia stanica tepla, Objektová stanica tepla, Merná spotreba tepla na prípravu teplej vody

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně