Feb 21, 2020   8:33 p.m. Eleonóra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identification number: 2419
University e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Technical description of central OST (pressure independent) and object OST (pressure depend), operating parameters in winter and summer seasons.
Written by (author): Ing. Juraj Záborský
Department: Ústav energetických strojov a zariadení (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Opponent:Ing. Peter Muškát, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Technologický popis centrálnej OST a objektovej OST, prevádzkové parametre v letnom a zimnom období
Summary:Cieľom Bakalárskej práce je Technologický popis centrálnej OST a objektovej OST, prevádzkové parametre v letnom a zimnom období. Práca ja rozdelená na 5 častí. Prvá časť sa venuje technologickému popisu zapojenia odovzdávacích staníc tepla (OST) a objektových staníc tepla (OOST). Druhá časť práce sa zaoberá ročnými diagramami trvania výkonov OST a OOST v roku 2012 aj s ukazovateľom priemernej dennej teploty vonkajšieho vzduchu. Tretia časť práce sa dotýka prevádzkovania technologického zariadenia vo vykurovacom a mimo vykurovacom období. Štvrtá časť je venovaná porovnaniu závislosti mernej spotreby tepla na prípravu TV od objektu. V piatej a poslednej časti je zhodnotenie výhod a nevýhod tlakovo závislých a tlakovo nezávislých odovzdávacích staníc tepla.
Key words:Odovzdávacia stanica tepla, Objektová stanica tepla, Merná spotreba tepla na prípravu teplej vody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited