25. 1. 2020  18:01 Gejza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv pripravovaných emisných limitov EU na technologické zariadenie veľkých spaľovacích centrál
Autor: Ing. Monika Pajdučáková
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:doc. Ing. Viktor Kabát, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv pripravovaných emisných limitov EU na technologické zariadenie veľkých spaľovacích centrál
Abstrakt:Obsah práce je zameraný na vplyv pripravovaných emisných limitov EÚ na technologické zariadenia veľkých spaľovacích centrál. Práca je rozčlenená do 4 kapitol. Prvá kapitola je zameraná na prehľad emisných limitov EÚ pre znečisťujúce látky z veľkých spaľovacích centrál. Opisuje emisie, zdroje emisií, analýzu emisných limitov pre tuhé, kvapalné a plynné palivá, ako aj analýzu súčasne dosahovaných emisných limitov pre fluidný a práškový kotol. V druhej kapitole sú uvedené metódy na znižovanie emisií oxidu siričitého a oxidu dusíka. Výpočet emisií pre zadané zloženie horľaviny a výpočet spotreby aditíva pre príklad aplikácie odsírovacieho zariadenia a fluidného ohniska vo fluidnom kotli sú popísané v kapitolách tri a štyri.
Kľúčové slová:emisné limity, znečisťujúce látky, fluidný kotol, práškový kotol, odsírenie, spotreba aditíva

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene