20. 1. 2020  14:58 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Výpočet emisií síry pri spaľovaní palivových zmesí
Autor: Ing. Michal Kmeť
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:doc. Ing. Stanislav Malý, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Výpočet emisií síry pri spaľovaní palivových zmesí
Abstrakt:Cieľom tejto práce je vypočítať množstvo emisií síry pre súčasné spaľovanie palivových zmesí a na základe vhodných BAT technológií odsírenia, upraviť emisný limit na legislatívou stanovenú hodnotu. Na začiatku práce sú stručne definované emisie a znečistenie ovzdušia, prehľad zákonov týkajúcich sa emisií síry. Tu sú spomenuté špecifické emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov, veličiny a jednotky emisií a emisných limitov a požiadavky na rozptyl znečisťujúcich látok. V ďalšej časti práce sú uvedené základné vzťahy pre výpočet prvkového zloženia hnedého uhlia na pracovné palivo, výpočet množstva vzduchu a emisných hodnôt na základe stechiometrických rovníc spaľovania. Práca ďalej obsahuje popis možností znižovania emisií síry vo veľkých spaľovacích zariadeniach použitím primárnych a sekundárnych opatrení, používaním BAT technológií na zníženie emisií oxidov síry ako sú mokrá, polosuchá a suchá metóda. V závere práce je postup výpočtu potrebného množstva reagentu pre rôzne metódy odsírenia a príklad výpočtu emisií a reagentu pre zvolené parametre kotla.
Kľúčové slová:výpočet emisií síry, spaľovanie palivových zmesí, výpočet množstva reagentu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene