5. 4. 2020  6:34 Miroslava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikační číslo: 2419
Univerzitní e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh a optimalizácia obehu paroplynovej elektrárne
Autor: Ing. Maroš Valašík
Pracoviště: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedoucí práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:doc. Ing. Stanislav Malý, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh a optimalizácia obehu paroplynovej elektrárne
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je návrh a optimalizácia elektrárne s výkonom 120 -- 130 MW pracujúcej na báze paroplynového cyklu s dvomi spaľovacími turbínami, pričom uvažované palivo je zemný plyn. V úvode práce je popísaná problematika aktuálneho stavu techniky paroplynových cyklov, trendy vo vývoji a sú charakterizované jednotlivé komponenty obehu. V praktickej časti práci je spracovaný termodynamický model obehu pre danú schému zapojenia pomocou softvéru Thermoflex. Na základe termodynamického modelu sú urobené tepelné výpočty pre zmenené vonkajšie podmienky a rôzne prevádzkové stavy.
Klíčová slova:paroplynový obeh, spaľovacia turbína, kotol na odpadné teplo

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně