Feb 25, 2020   6:04 a.m. Frederik
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identification number: 2419
University e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Combined cycle power plant circuit proposal and optimization.
Written by (author): Ing. Maroš Valašík
Department: Ústav energetických strojov a zariadení (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Opponent:doc. Ing. Stanislav Malý, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a optimalizácia obehu paroplynovej elektrárne
Summary:Cieľom diplomovej práce je návrh a optimalizácia elektrárne s výkonom 120 -- 130 MW pracujúcej na báze paroplynového cyklu s dvomi spaľovacími turbínami, pričom uvažované palivo je zemný plyn. V úvode práce je popísaná problematika aktuálneho stavu techniky paroplynových cyklov, trendy vo vývoji a sú charakterizované jednotlivé komponenty obehu. V praktickej časti práci je spracovaný termodynamický model obehu pre danú schému zapojenia pomocou softvéru Thermoflex. Na základe termodynamického modelu sú urobené tepelné výpočty pre zmenené vonkajšie podmienky a rôzne prevádzkové stavy.
Key words:paroplynový obeh, spaľovacia turbína, kotol na odpadné teplo

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited