26. 1. 2020  15:22 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza systému akumulácie tepla parným a horúcovodným akumulátorom
Autor: Ing. Ondrej Kičák
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:doc. Ing. Stanislav Malý, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza systému akumulácie tepla parným a horúcovodným akumulátorom
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce je zaradenie akumulátora tepla do obehu teplárne a analyzovať jeho spoluprácu s kondenzačnou odberovou parnou turbínou pri výrobe tepla a elektriny. Akumulátor tepla je zariadenie, ktoré uskladňuje teplo v čase prebytku a uvoľňujú ho v čase špičkovej spotreby. Vďaka tomu sa kompenzuje nerovnomernosť v spotrebe elektriny a tepla počas dňa. Táto práca sa zaoberá spôsobmi akumulácie tepla, špecializuje sa na akumuláciu tepla v pare a horúcej vode. Ukazuje rôzne spôsoby, ako zapojiť akumulátor s kotlom. Práca sa venuje konštrukcii horúcovodného a parného akumulátora, návrhu rozmerov nádoby a jeho parametrov. Taktiež ozrejmuje princípu nabíjania a vybíjania akumulátora. Vymenováva potrebné príslušenstvo a jeho funkcie. Záver práce je venovaný výpočtom tepelnej bilancie kondenzačnej odberovej parnej turbíny a objemu nádoby akumulátora.
Kľúčové slová:horúcovodný akumulátor, akumulácia tepla, parný akumulátor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene