21. 1. 2020  0:02 Vincent
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Znižovanie emisií síry pri spoluspaľovaní drevnej štiepky a hnedého uhlia
Autor: Ing. Žaneta Sojková
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:prof. Ing. František Urban, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:český jazyk

český jazyk        slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Snižování emisí síry při spoluspalování dřevní štěpky a hnědého uhlí
Abstrakt:Práce informuje o škodlivosti SO2 pro člověka a jaký má dopad na životní prostředí. Dále se zabývá možnostmi snížení emisí síry na limitní hodnotu, při spalování vysoce sirnatých tuhých paliv, která je stanovena vyhláškou ministerstva zemědělství, životního prostředí a regionálního rozvoje Slovenské republiky. Také informuje o možných technikách spoluspalování biomasy s uhlím. Dle parametrů vybraného hnědého uhlí a dřevní štěpky zjišťuje vyprodukované množství oxidu siřičitého a následně spotřebu sorbentu pro snížení emisí na požadovanou hodnotu. Pro porovnání jsou provedeny výpočty jak pro samotné uhlí, tak pro spalování obou paliv dohromady. Zjišťuje také, kolik po procesu odsíření vznikne energosádrovce, který je dále možné zpracovávat.
Kľúčové slová:Síra, Emise, Biomasa, Uhlí

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene