Feb 21, 2020   8:43 p.m. Eleonóra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identification number: 2419
University e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of circulation steam turbine with biomass boiler
Written by (author): Ing. Dávid Terek
Department: Ústav energetických strojov a zariadení (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Opponent:prof. Ing. František Urban, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh obehu parnej turbíny s kotlom na biomasu
Summary:Práca je zameraná na návrh obehu parnej turbíny s kotlom na biomasu. Biomasa ako palivo je výrazne ekologickejšie ako iné tuhé palivá napr. hnedé a čierne uhlie. Ak hovoríme o emisiách v porovnaní s tuhou biomasu tým myslíme drevnú štiepku alebo iné ušľachtilé tuhé palivo z dendromasy napr. pelety, brikety tieto nazývame CO 2 neutrálne z dôvodu potreby CO 2 na fotosyntézu rastlín a výrobu kyslíku. Následne som sa zameral v práci na jednotlivé typy kotlov na biomasu. Medzi najčastejšie používané kotle radíme roštové kotle na biomasu. Po rozdelení som začal vlastný návrh obehu parnej turbíny protitlakovej a kotla na biomasu. Zameral som sa hlavne na tepelné využitie za turbínou , ale aj predohrev napájacej vody v doskovom výmenníku tepla. A v neposlednom rade som zhotovil výkres môjho navrhovaného obehu.
Key words:parná turbína, biomasa, kotol na biomasu, drevná štiepka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited