26. 1. 2020  16:58 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Možnosti spaľovania komunálneho odpadu v teplárni
Autor: Ing. Lukáš Mešťaník
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:doc. Ing. Viktor Kabát, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Možnosti spaľovania komunálneho odpadu v teplárni
Abstrakt:Cieľom tejto diplomovej práce je návrh spaľovne komunálneho odpadu pre trnavský, piešťanský a hlohovský okres s následným využitím vyrobenej pary pre výrobu elektriny a distribúciu tepla. Koncepcia spaľovania odpadu: V roku 2011 bolo vo vyššie uvedených okresoch vyprodukovaný 62 162 ton zmesného komunálneho odpadu. Spaľovanie odpadu bude prebiehať v roštovom kotli s ročnou kapacitou 60 000 ton spáleného odpadu. Využitie energie bude realizované v parnej, 2-stupňovej kondenzačnej turbíne s regulovaným odberom za I. stupňom. Čistenie spalín je navrhnuté v súlade s dodržaním emisných limitov a je realizované polo-mokrou metódou. Finálna fáza obsahuje bilančné výpočty, výpočet vyrobenej elektriny.
Kľúčové slová:Kondenzačná turbína, Energetické využitie odpadu, Spaľovňa odpadu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene