25. 1. 2020  17:32 Gejza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Rozdelenie vyrobenej elektriny v parnom bloku na kondenzačnú a kombinovanú
Autor: Ing. Martin Bujan
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:doc. Ing. Stanislav Malý, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rozdelenie vyrobenej elektriny v parnom bloku na kondenzačnú a kombinovanú
Abstrakt:Práca sa zaoberá rozdelením vyrobenej elektriny v parnom bloku na kondenzačnú a kombinovanú. V úvodných častiach je opísaný teoretický princíp kombinovanej výroby elektriny a tepla v teplárňach s parnými odberovými turbínami a parnými protitlakovými turbínami, ich výhody a nevýhody, ako aj základné schémy zapojenia. Obsahom ďalších častí je návrh výpočtovej schémy a výpočet prevádzkových parametrov konkrétnej teplárne. V závere práce sú vypočítané ročné palivové náklady na výrobu elektriny a tepla.
Kľúčové slová:kombinovaná výroba elektriny a tepla, tepláreň, parná odberová turbína

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene