23. 1. 2020  20:14 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Experimentálne overenie parametrov výmenníka tepla para/voda
Autor: Ing. Tomáš Martinovič
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:doc. Ing. Stanislav Malý, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Experimentálne overenie parametrov výmenníka tepla para/voda
Abstrakt:Autor sa v práci venuje výmenníkom tepla, ich rozdeleniu, princípe činnosti a možnosti využitia. Realizuje návrh meracej trate a jej pripojenie na experimentálnom tepelnom modeli rúrkového výmenníka typu para/voda. Zostavenie meracej trate aplikovanej na tento model a realizácia meraní prináša autorovi údaje, z ktorých získava tepelný výkon daného výmenníka a potrebné hodnoty pre tepelný výpočet takéhoto typu zariadenia. Model meracej trate s výmenníkom dotvára opis, podáva informácie o prevádzke a možnosti jeho ďalšieho využitia. V závere práce sa autor venuje porovnaniu spracovaných údajov získaných experimentom na reálnom modeli výmenníka s teoretickým výpočtom iba na základe vstupných parametrov.
Kľúčové slová:teplovýmenná plocha, konvekcia, voda, para, tepelný výmenník

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene