24. 1. 2020  6:30 Timotej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Porovnanie výpočtových a experimentálnych parametrov výmenníka tepla para/voda
Autor: Ing. Rastislav Lisický
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:doc. Ing. Stanislav Malý, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Porovnanie výpočtových a experimentálnych parametrov výmenníka tepla para/voda
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce bolo meranie parametrov tepelného výmenníka para - voda, vyhodnotenie experimentálnych parametrov a následne porovnanie s výpočtovými parametrami. V úvodnej časti sa v mojej diplomovej práci venujem všeobecnému popisu tepelného výmenníka ako energetického zariadenia. Nasleduje popis meracej trate, potrubného systému, použitých meracích zariadení, popis samotného výmenníka a zápisu meracích údajov do elektronickej podoby. V ďalšej kapitole som sa zameral na popis postupu tepelného výpočtu výmenníka para - voda, za ktorým nasleduje samotný tepelný výpočet výmenníka s nameranými hodnotami, grafické znázornenie vypočítaných parametrov. V závere som sa venoval porovnaniu experimentálnych a výpočtových parametrov.
Kľúčové slová:výmenník, súčiniteľ, teplo, priebeh

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene