24. 1. 2020  3:26 Timotej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh využitia bioplynu v kogenerácii
Autor: Ing. Matúš Kormanec
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:doc. Ing. Viktor Kabát, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh využitia bioplynu v kogenerácii
Abstrakt:Prvá časť práce popisuje princíp výroby bioplynu, základný prehľad chemických procesov a zariadenia používané pri jeho výrobe. V ďalšej časti sú podrob-ne spracované tepelné straty bioplynovej stanice. Tretia časť obsahuje tepelné bilancie pri výpočtových podmienkach a je v nej vypočítaný tepelný výkon potrebný na ohrev biomasy. Taktiež je tu spracovaný návrh zloženia biomasy. V závere tejto časti je vypočítaná spotreba tepla za rok na chod stanice a tepelný výkon, ktorý je možné využívať na iné účely. Práca pokračuje kapitolami o využití tepla produkovaného kogeneračnou jednotkou, kde sú uvedené dve možnosti ako využívať teplo. Kapitola o hodnotení stanice poukazuje na legislatívne podmienky prevádzky bioplynových staníc. Táto časť obsahuje aj výpočty využitia energie privedenej v palive.
Kľúčové slová:biomasa, vlastná spotreba, účinnosť, kogeneračná jednotka, bioplyn

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene