Jun 4, 2020   3:06 a.m. Lenka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Vojtech Geleta, CSc.
Identification number: 2425
University e-mail: vojtech.geleta [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

     
Lesson
     
     
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Abdullah M.A.M.H. Alazemei
Obrábanie vodným lúčom – využitie a obmedzenia
May 2009
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Ahmad F.Kh.F.M. Alazemi
Vybrané princípy konštruovania výrobných strojov na ultrapresné obrábanie
July 2011
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ahmad F.M.M.M.A. Alazemi
Hobľovanie, obrážanie a drážkovanie, ich charakteristiky a postavenie v procesoch obrábania
January 2013
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Ali F.S.M. Alazemi
Vývoj vysokorýchlostného obrábania
December 2009Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Hamed A.H.F. Alazemi
Obrábanie prostredníctvom kvapalinového lúča vrátane lúča s abrazívom
September 2008Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jarrah B.R.S. Alazemi
Vyvrtávanie, jeho charakteristiky a postavenie v procesoch obrábania
January 2013
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Mohammad B.R.S. Alazemi
Základy ultrapresného obrábania
July 2011
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Mohammad M.R.S.Kh. Alazemi
Primárne faktory ekonomiky obrábania sústredené na rezný nástroj
January 2008
Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Mohammad M.S.Th.B. Alazemi
Preťahovanie a pretláčanie, ich charakteristiky a postavenie v procesoch obrábania
January 2013
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Saad A.S.A. Alazemi
Základy laserového obrábania a nákladové položky zaobstarania laserového systému
January 2008Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Saleh M.S.W. Alazemi
Spôsoby zlyhania nástroja, životnosť nástrojov na obrábanie a prehľad štruktúry vymeniteľných rezných platničiek
May 2009
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Thamer A.H.F. Alazemi
Analýza geometrie nástroja na obrábanie a tvary triesok v obrábaní
September 2008
Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Ahmad F.R.S.A. Alazmi
Abrazívne dokončovacie technológie obrábania
December 2009
Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Mashal Gh.F.F. Albasman
Technologické aplikácie ultrapresného obrábania
January 2012Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Salem E.F.R. Aljammah
Základy vysokorýchlostného obrábania
September 2008
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Saud F.Th.Z.F. Aljuwaisri
Obrábanie laserom – využitie a obmedzenia
May 2009
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tareq M.A.D. Almaymouny
Chladné dokončovacie metódy v obrábaní
January 2011
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Abdulrahman Y.S.M.S. Almola
Výroba tvarových otvorov obrábaním
May 2010
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Abdullah R.Sh.R. Alotaibi
Výroba závitov obrábaním
May 2009
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Nayef A.N.M. Alotaibi
Analýza a prehľad opotrebenia rezných nástrojov
January 2011
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Khaled M.B.H. Al-Qahtani
Prehľad a rozhodovacie kritériá využitia technológie výroby nerotačných plôch obrábaním
January 2012Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Abdullah F.A.F.H. Alrashidi
Prehľad a rozhodovacie kritériá použitia technológie výroby rotačných plôch obrábaním
January 2012
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Mohammad M.H.M. Alsebaiee
Výroba krátkeho presného otvoru obrábaním
January 2011Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Majed Gh.A.H. Alshammar
Perspektívy využitia nanotechnológií v priemysle
January 2011
Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Marzouq R.M.S. Altaleh
Dokončovacie metódy obrábania
May 2009Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Naser Y.Y.E.M. Alyaqout
Konvenčné a progresívne materiály rezných nástrojov
December 2009
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Bednárik
Integrita povrchu obrobeného vysokotlakovým kvapalinovým lúčom
June 2010
Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Bednárik
Technologické deriváty využitia vysokotlakového kvapalinového lúča v strojárskej výrobe
June 2008
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Naser A. Gh. Ben Hassan
Frézovanie, jeho charakteristiky a postavenie v procesoch obrábania
January 2013
Displaying the final thesis
30.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. František Bernáth
Vysokorýchlostné obrábanie
August 2013Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Daniela Bojnáková
Hierarchické spracovanie učebnej látky z Technológie obrábania
June 2007
Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Gabriel Csonka
E-learningový databázový balík vybraných kapitol z Technológie obrábania
June 2007
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Gabriel Csonka
Návrh a výpočet tvarových fréz pre evolventné profily
June 2009
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jozef Čižmárik
Monitorovanie výkonnosti a spoľahlivosti zariadení jadrovej elektrárne Mochovce
June 2013
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Juraj Dolník
Návrh zvýšenia kvality obežných dráh ložísk
June 2013
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Tomáš Fabó
Súvzťažnosť rezných a obrábaných materiálov v progresívnych metódach obrábania
June 2010
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ervín Filípek
Základné ekonomické porovnanie výroby strižnice obrábaním a elektroiskrovo
June 2010Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Hanuska
Príspevok ku štúdiu výroby presných otvorov obrábaním
June 2013
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Faleh F.F. Hujailan
Vhodnosť materiálov pre obrábanie laserom
December 2009
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Róbert Jankovich
Nástrojové vybavenie vysokorýchlostného obrábania
June 2008
Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Róbert Jankovich
Návrh programu na výrobu vybranej súčiastky na CNC frézovacom stroji
June 2010
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Kamencay
Nástrojové vybavenie v automatizovanej výrobe
June 2011
Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Zuzana Kocsisová
Vplyv povrchovej úpravy kovových výrobkov v SES Tlmače na životné prostredie
June 2011
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Erik Kúdela
Systém požiarno-technického zabezpečenia v JE Mochovce
June 2012Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Macánek
Východiská na zriadenie pracoviska na rezanie výkonovým laserom
June 2014
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Roman Mackura
Súhrn moderných rezných materiálov pre vysoké výkony rezania
June 2010Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Maglodský
Výpočet profilov tvarových sústružníckych nožov
June 2009Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Richard Markovič
Rozvoj poznatkov o vysokorýchlostnom obrábaní
June 2010
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Eisa H.A. Mohammad
Základy ultrapresného obrábania
December 2009Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Mahmoud A.J.D. Naser
Metódy upínania obrobkov a nástrojov
January 2011
Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Mgr. Attila Pálfy
Vyhodnotenie efektívnosti investície do horizontálneho obrábacieho centra
June 2013
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Párik
Nanoštrukturálne povlaky rezných nástrojov
June 2011
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľubomír Sabáček
Štúdium základov vysokorýchlostného obrábania
June 2007
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Richard Seneši
Podporný systém návrhu preťahovacích nástrojov
June 2009
Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Strapko
Analýza zriadenia pracoviska na rezanie laserom
June 2012
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. David Strasser
Využitie tvarových sústružníckych nožov pri výrobe ihlových ložísk
June 2010Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Šupola
Štúdium závislostí kvality reznej plochy výkonovým laserom od vybraných činiteľov
June 2014
Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Peter Trizuliak
Podporný vyučovací systém geometrie rezných nástrojov
June 2009
Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Andrej Velič
Možnosti využitia fulerénov v priemysle
June 2009
Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jozef Velič
Upínanie nástrojov a obrobkov všeobecne a pri HSM
June 2009
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Višpel
Upínanie nástrojov v klasických a moderných aplikáciach
June 2008
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michal Wurster
Vysokorýchlostné obrábanie
June 2009
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress